Konsultacje społeczne w Kotlinie Kłodzkiej są poświęcone planowanym przez Wody Polskie inwestycjom, których celem jest ochrona przeciwpowodziowa miejscowości położonych nad Nysą Kłodzką i jej dopływami. Chcemy poznać opinie mieszkańców i przedstawicieli samorządów na temat nowo opracowanych planów. Szczegóły dotyczące każdej z proponowanych inwestycji, wraz z komentarzami ekspertów Wód Polskich zostaną zaprezentowane podczas spotkania. Pojawią się również w zakładce Stop powodzi, dedykowanej konsultacjom społecznym.

PLANOWANY HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

5 listopada 2019, godz. 17:00
- Duszniki-Zdrój, Hotel Impresja, ul. Zielona 19.

Zakres proponowanych inwestycji obejmuje koncepcję robót remontowo-odtworzeniowych rzeki Bystrzycy Dusznickiej w miejscowości Duszniki-Zdrój. Planowane są: umocnienia brzegów narzutem kamiennym w miejscach podatnych na erozję brzegową; umocnienia dna gurtami w miejscach podatnych na erozję denną; remont/odbudowę/przebudowę murów oporowych; wykonanie murów regulacyjnych; remont lub przebudowę kładek i mostów wraz z zabezpieczeniem dna; remont lub przebudowę jazów stałych i progów na bystrza; budowę zapór przeciwrumowiskowych. W koncepcji ujęto również budowę kanału ulgi przy Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju w celu zapewnienia dla tego obiektu ochrony przed powodzią o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1% (raz na 100 lat).

15 listopada 2019, godz. 17:00 - Szczytna, Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny Relax, ul. Robotnicza 23.

Zakres proponowanych inwestycji obejmuje koncepcję wykonania robót remontowo-odtworzeniowych rzeki Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku w miejscowości Szczytna. Planowane są umocnienia brzegów narzutem kamiennym w miejscach podatnych na erozją brzegową, remont/odbudowa/przebudowa murów oporowych, przebudowa murów regulacyjnych, remont lub przebudowa kładek i mostów wraz z zabezpieczeniem dna, remont lub przebudowa jazów stałych i progów na bystrza, remont ujściowych odcinków rowów i Szklarskiej Wody.

18 listopada 2019, godz. 17:00 - Polanica-Zdrój, Nowy Zdrój Centrum Zdrowia i Wypoczynku, ul. Zdrojowa 34A.

Zakres proponowanych inwestycji obejmuje koncepcję wykonania robót remontowo-odtworzeniowych rzeki Bystrzycy Dusznickiej w miejscowości Polanica-Zdrój. Planowane są umocnienia brzegów narzutem kamiennym w miejscach podatnych na erozją brzegową, remont/odbudowa/przebudowa murów oporowych, przebudowa murów regulacyjnych, remont progu piętrzącego, usunięcie odkładów w korycie rzeki.

25 listopada 2019, godz. 17:00 - Stronie Śląskie, Dworek Galosa, ul. Kościelna 8.

Zakres proponowanych inwestycji obejmuje wykonanie robót remontowo-odtworzeniowych rzeki Białej Lądeckiej i Potoku Morawa w Stroniu Śląskim. Planowane są umocnienia brzegów narzutem kamiennym w miejscach podatnych na erozją brzegową, a także remont, odbudowa lub przebudowa murów oporowych. Zakres prac przewiduje także przebudowę murów regulacyjnych, oczyszczanie ubezpieczeń z krzewów, remont lub przebudowę kładek i mostów wraz z usunięciem namulisk i zabezpieczeniem dna. Planowany jest również remont lub przebudowa  jazów stałych i progów na bystrza, usunięcie odsypisk w korycie, remonty ujściowych odcinków rowów i wylotów kanalizacji deszczowej, remonty ujęć brzegowych wód.

29 listopada 2019, godz. 17:00 - Lądek-Zdrój, Stacja Rozwój - Inkubator Przedsiębiorczości Lądek-Zdrój, ul. Kolejowa 6.

Zakres proponowanych inwestycji obejmuje wykonanie robót remontowo-odtworzeniowych rzeki Białej Lądeckiej w miejscowości Lądek-Zdrój. Planowane są umocnienia brzegów narzutem kamiennym w miejscach podatnych na erozję brzegową, remont/odbudowa/przebudowa murów oporowych, przebudowa węzła wodnego wraz z kanałem obiegowym, progami i budową przepławki, oczyszczanie ubezpieczeń z drzew i krzewów, remont lub przebudowa kładek i mostów wraz z usunięciem namulisk i zabezpieczeniem dna, przebudowa murów brzegowych, usunięcie odkładów w korycie, remont ujściowych odcinków rowów, potoków i wylotów kanalizacji.

2 grudnia 2019 - Międzylesie, godz. 17:00 - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu, pl. Wolności 15.

Zakres proponowanych inwestycji obejmuje wykonanie robót remontowo-odtworzeniowych na rzece Nysie Kłodzkiej w miejscowości Międzylesie. Planowane są umocnienia brzegów narzutem kamiennym w miejscach podatnych na erozję brzegową, remont/odbudowa/przebudowa murów oporowych, przebudowa murów brzegowych, usunięcie odkładów w korycie, remont ujściowego odcinka potoku Dolna, oczyszczanie ubezpieczeń z krzewów, usunięcie namulisk wraz zabezpieczeniem dna i przyczółków mostów.

4 grudnia 2019 - Długopole-Zdrój, godz. 17:00 - Hotel Spa Medical Dwór Elizy, ul. Zdrojowa 22.

Zakres proponowanych inwestycji obejmuje wykonanie robót remontowo-odtworzeniowych rzeki Nysy Kłodzkiej w miejscowości Długopole-Zdrój. Planowane są umocnienia brzegów narzutem kamiennym w miejscach podatnych na erozję brzegową, remont/odbudowa/przebudowa murów oporowych, usunięcie odkładów w korycie, remont ujściowego odcinka potoku Porębnik, oczyszczanie ubezpieczeń z krzewów, remont skarp wraz z zabezpieczeniem dna w rejonie mostów, remont lub przebudowa jazów stałych/progów na bystrza.

9 grudnia 2019 - Bystrzyca Kłodzka, godz. 17:00 - Hotel Restauracja Abis, ul. Strażacka 28.

Zakres proponowanych inwestycji obejmuje wykonanie robót remontowo-odtworzeniowych rzeki Nysy Kłodzkiej i Potoku Bystrzyca w miejscowości Bystrzyca Kłodzka. Planowane są umocnienia brzegów narzutem kamiennym w miejscach podatnych na erozję brzegową, remont/odbudowa/przebudowa murów oporowych, usunięcie odkładów w korycie, oczyszczanie ubezpieczeń z krzewów, remont skarp brzegowych, remont umocnień mostów wraz z udrożnieniem i zabezpieczeniem dna, remont lub przebudowa jazów stałych/progów na bystrza, wykonanie przepławki dla ryb. W koncepcji ujęto również remont jazu w Bystrzycy Kłodzkiej. Prace mają polegać na: naprawie powierzchni betonowych korpusu jazu, wymianie dylatacji płyt betonowych, konserwacji elementów stalowych i ruchomych, przebudowie i reprofilacji murów brzegowych, wykonaniu ubezpieczenia kanału płuczącego, wykonaniu ubezpieczenia kanału ulgi, wykonaniu przepławki dla ryb.

12 grudnia 2019 - Kłodzko, godz. 17:00 - Centrum Szkoleniowe Synergy Trainings - oddział Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2F.

Zakres proponowanych inwestycji obejmuje wykonanie robót remontowo-odtworzeniowych na rzece Nysie Kłodzkiej w miejscowości Kłodzko. Planowane są umocnienia brzegów narzutem kamiennym w miejscach podatnych na erozję brzegową, remont/odbudowa/przebudowa murów oporowych, remont wału i skarp brzegowych, oczyszczanie ubezpieczeń z krzewów i odsypisk w korycie, udrożnienia światła mostów w zakresie usunięcie namulisk i zabezpieczenia dna, odbudowa gurtów, remont slipu w km 131+300, udrożnienie ujściowych odcinków potoków, remont jazu H-4 wraz z wykonaniem przepławki dla ryb w km 130+050.

Ważne! Spotkania mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w dyskusji na temat inwestycji w regionie.

Uwagi na temat planowanych inwestycji można przesyłać pocztą (listownie) pod adres:

Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły
Kochanowskiego 91B
51-602 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JRPOPDOW Logotypy Bez UE