Zamawijacy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski

w związku z prowadzonym postępowaniem, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: Usuwanie szkód powodziowych na cieku Kościelnica w m. Pilchowice, gm. Wleń.

LINK DO POSTĘPOWANIA NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11149,Usuwanie-szkod-powodziowych-na-cieku-Koscielnica-w-m-Pilchowice-gm-Wlen.html