Na stronie internetowej pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r2344,Prace-naprawcze-na-jazach-w-km-1860-2750-4130-na-cieku-Row-Stawowy.html znajduje się zapytanie ofertowe wraz z załacznikami postępowania pn.  Prace naprawcze na jazach w km 1+860, 2+750, 4+130, na cieku Rów Stawowy.

Termin składania ofert: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 12.10.2020 r. do godz. 11.00.