JRPOPDOW Logotypy

OBWIESZCZENIE

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dla Kontraktu 1B.1/1(b) Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu 1B.1/1(b) Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi (nazywany dalej PROJEKTEM PPNIP) realizowanego w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

  1. zapoznać się z PROJEKTEM PPNIP od dnia 26 listopada 2020 r. do dnia 17 grudnia 2020 r. włącznie ( 16 dni roboczych ) :

-poprzez strony internetowe:

- bezpośredni wgląd do wyłożonego dokumentu w:

  • Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim
  1. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PPNIP:
  • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Projektu PZŚ Kontrakt 1B.1/1(b) POPDOW”;
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 880 676 110 w godzinach 14.00 – 16.00.

w dniach od dnia 26 listopada 2020 r. do dnia 17 grudnia 2020 r włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

W 16. dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 17 grudnia 2020r., w godz. 14.00 – 16.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI i PRZESIEDLEŃ, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść w poniższy link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWUyZmVhNDUtNjFiYy00ZGRiLThiOTktMTY4Njk1NDQxOTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22fb4eff40-438b-40cc-8f58-ea915d35d3cd%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

lub wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/projekt-ochrony-przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly-ogloszenia, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń dla Kontraktu 1B.1/1(b) zamieszczony będzie przedmiotowy link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 5 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu i na stronie Biura Koordynacji Projektu.

Pytania oraz wnioski do projektu PPNIP można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od 26 listopada 2020 r. do dnia 17 grudnia 2020 r włącznie) pod nr telefonu +48 880 676 110 w godzinach 14.00 – 16.00.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (gazeta „Tygodniowa” oraz na stronie internetowej www.tygodniowa.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.


 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (OBWIESZCZENIE_z linkiem.docx)OBWIESZCZENIE_z linkiem.docx 56 kB2020-11-26 12:132020-11-26 12:13
Pobierz plik (OBWIESZCZENIE_z linkiem.pdf)OBWIESZCZENIE_z linkiem.pdf 623 kB2020-11-26 12:132020-11-26 12:13
Pobierz plik (Projekt PPNIP_1B.1-1 (b)_Most_Krosno_Odrzanskie_PL.pdf)Projekt PPNIP_1B.1-1 (b)_Most_Krosno_Odrzanskie_PL.pdf 1673 kB2020-11-26 12:132020-11-26 12:13
Pobierz plik (Zał 16.1 Tabela śledzenia postępu pozyskania nieruchomości.pdf)Zał 16.1 Tabela śledzenia postępu pozyskania nieruchomości.pdf 77 kB2020-11-26 12:132020-11-26 12:13
Pobierz plik (Zał 16.3 Harmonogram nabywania nieruchomości.pdf)Zał 16.3 Harmonogram nabywania nieruchomości.pdf 93 kB2020-11-26 12:122020-11-26 12:12
Pobierz plik (Zał 16.4 Mapa z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji.pdf)Zał 16.4 Mapa z liniami rozgraniczającymi teren inwestycji.pdf 412 kB2020-11-26 12:122020-11-26 12:12
Pobierz plik (ANNOUNCEMENT.pdf)ANNOUNCEMENT.pdf 537 kB2020-11-26 12:122020-11-26 12:12
Pobierz plik (LARAP_1B.1-1 (b)_Most_Krosno_Odrzańskie_EN.pdf)LARAP_1B.1-1 (b)_Most_Krosno_Odrzańskie_EN.pdf 1436 kB2020-11-26 12:122020-11-26 12:12
Pobierz plik (App_no_16.1 Property acquisition monitoring.pdf)App_no_16.1 Property acquisition monitoring.pdf 77 kB2020-11-26 12:122020-11-26 12:12
Pobierz plik (App_no_16.3 Property acquisition schedule.pdf)App_no_16.3 Property acquisition schedule.pdf 93 kB2020-11-26 12:112020-11-26 12:11
Pobierz plik (App_no_16.4 Map including the limit lines for the investment.pdf)App_no_16.4 Map including the limit lines for the investment.pdf 411 kB2020-11-26 12:112020-11-26 12:11