Na Platformie Zakupowej Wód Polskich zostało opublikowane Zapytanie ofertowe na zamówienie pn: " WR.ROZ.2811.213.2022 Utrzymanie cieku Zadrna w m. Chełmsko Śląskie, Olszyny, Kamienna Góra gm. Lubawka, Kamienna Góra" 

 

Całość dokumentacji dotycząca przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12398,Utrzymanie-cieku-Zadrna-w-m-Chelmsko-Slaskie-Olszyny-Kamienna-Gora-gm-Lubawka-Ka.html

Termin składania ofert: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 26.05.2022 r. do godz. 10.00.

Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej –pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl / - w zakładce