Wykazy kąpielisk:

Opiniowanie zgodnie z art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne projektu uchwały rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy.


Nazwa Wydziału

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami.


Osoby do kontaktu

Magdalena Konopczak - tel. 71 33 78 882.


Jak wygląda procedura

Przesłanie projektu uchwały rady gminy wraz z wnioskami o umieszczenie kąpieliska w wykazie, sporządzonymi zgodnie z wymogami art. 37 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.


Ile trwa procedura

do 14 dni

Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli:

Opiniowanie zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne projektu uchwały rady gminy w sprawie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy.


Nazwa Wydziału

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami.


Osoby do kontaktu

Magdalena Konopczak - tel. 71 33 78 882  


Jak wygląda procedura

Przesłanie projektu uchwały rady gminy wraz z wnioskiem o umieszczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, sporządzonym zgodnie z wymogami art. 39 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.


Ile trwa procedura

do 7 dni.