OBWIESZCZENIE

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT ANEKSU NR 3 DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2A.1/1 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów (nazywany dalej PROJEKTEM ANEKSU NR 3 DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) realizowanego w ramach Komponentu 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, Podkomponent 2A – Ochrona czynna.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych przeprowadzone zostanie on-line przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji w formie elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

  1. zapoznać się z PROJEKTEM ANEKSU NR 3 DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 21.05.2021r. do dnia 14.06.2021r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:
  1. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU ANEKSU NR 3 DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:
  • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Projektu Aneksu nr 3 do PZŚ Kontrakt 2A.1/1 POPDOW”;
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 884 208 175, w godzinach 14.00-16.00,

w dniach od dnia 21.05.2021r. do dnia 14.06.2021r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 11.06.2021r. w godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE ANEKSU NR 3 DO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/projekt-ochrony-przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly-obwieszczenia, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Aneksu nr 3 do Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2A.1/1 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Link - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZiYTYyZWEtM2NhZi00ZjM0LTk1YzgtNmQ3ZThhNGZkMjVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22071121fe-84c1-4cc2-bd3a-0018edec77ab%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Pytania oraz wnioski do projektu PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 21 maja 2021r. do dnia 14 czerwca 2021r. włącznie) pod nr telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00.

Obwieszczenie w sprawie prowadzonych konsultacji społecznych zostało opublikowane w lokalnej prasie (Euroregio Glacensis), na portalu informacyjnym „DKL24.pl” oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, miejscowościach Pisary i Boboszów, a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Instrukcja krok po kroku_Aneks do PZŚ.docx)Instrukcja krok po kroku_Aneks do PZŚ.docx 287 kB2021-06-02 10:242021-06-02 10:24
Pobierz plik (PZS_POPDOW_2A_1_1_Aneks 3.pdf)PZS_POPDOW_2A_1_1_Aneks 3.pdf 816 kB2021-05-19 11:022021-05-19 11:02
Pobierz plik (2A.1_1_Annex 3 to EMP.pdf)2A.1_1_Annex 3 to EMP.pdf 787 kB2021-05-19 11:012021-05-19 11:01