OBWIESZCZENIE

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej. Obiekty: Międzylesie, Długopole – Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) realizowanego w ramach Komponentu 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, Podkomponent 2B – Ochrona bierna.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych przeprowadzone zostanie on-line przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji w formie elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:

  1. zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 02.07.2021 r. do dnia 23.07.2021 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:
  1. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:
  • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Projektu PZŚ Kontrakt 2B.1/1 POPDOW”;
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00,

w dniach od dnia 02.07.2021 r. do dnia 23.07.2021 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 22.07.2021 r. w godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/projekt-ochrony-przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly-obwieszczenia, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2B.1/1 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

LINK DO WEBINARIUM:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNkOWJhNzEtNzZhYS00MDEwLTgwN2EtZjhjZjk0NGI3ZGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7872ef0-9a00-4c18-8a4a-c7d25c778a9e%22%2c%22Oid%22%3a%22071121fe-84c1-4cc2-bd3a-0018edec77ab%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Pytania oraz wnioski do projektu PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 2 lipca 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. włącznie) pod numerem telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Euroregio Glacensis), na portalu informacyjnym „DKL24.pl”, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie (Obiekt Międzylesie), Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (Obiekt Bystrzyca Kłodzka oraz Długopole-Zdrój), Urzędzie Miasta Kłodzko oraz Urzędzie Gminy Kłodzko (Obiekt Kłodzko) oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Długopole-Zdrój (Obiekt Długopole-Zdrój), a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (2B.1_1_Instrukcja_krok_po_kroku_webinarium.pdf)2B.1_1_Instrukcja_krok_po_kroku_webinarium.pdf 556 kB2021-07-16 09:292021-07-16 09:29
Pobierz plik (2B.1_1_EMP_Text.pdf)2B.1_1_EMP_Text.pdf 1882 kB2021-07-02 16:062021-07-02 16:06
Pobierz plik (2B.1_1_EMP_App_1.pdf)2B.1_1_EMP_App_1.pdf 841 kB2021-07-02 16:062021-07-02 16:06
Pobierz plik (2B.1_1_EMP_App_2.pdf)2B.1_1_EMP_App_2.pdf 1387 kB2021-07-02 16:052021-07-02 16:05
Pobierz plik (2B.1_1_EMP_App_3.pdf)2B.1_1_EMP_App_3.pdf 126 kB2021-07-02 16:052021-07-02 16:05
Pobierz plik (2B.1_1_EMP_App_4a.pdf)2B.1_1_EMP_App_4a.pdf 435 kB2021-07-02 16:052021-07-02 16:05
Pobierz plik (2B.1_1_EMP_App_4b.pdf)2B.1_1_EMP_App_4b.pdf 431 kB2021-07-02 16:042021-07-02 16:04
Pobierz plik (2B.1_1_EMP_App_4c.pdf)2B.1_1_EMP_App_4c.pdf 324 kB2021-07-02 16:042021-07-02 16:04
Pobierz plik (2B.1_1_EMP_App_4d.pdf)2B.1_1_EMP_App_4d.pdf 445 kB2021-07-02 16:042021-07-02 16:04
Pobierz plik (2B.1_1_EMP_App_5.pdf)2B.1_1_EMP_App_5.pdf 8189 kB2021-07-02 16:042021-07-02 16:04
Pobierz plik (2B.1_1_EMP_App_6a.pdf)2B.1_1_EMP_App_6a.pdf 7115 kB2021-07-02 16:032021-07-02 16:03
Pobierz plik (2B.1_1_EMP_App_6b.pdf)2B.1_1_EMP_App_6b.pdf 12093 kB2021-07-02 16:032021-07-02 16:03
Pobierz plik (2B.1_1_EMP_App_6c.pdf)2B.1_1_EMP_App_6c.pdf 8760 kB2021-07-02 16:022021-07-02 16:02
Pobierz plik (2B.1_1_EMP_App_6d.pdf)2B.1_1_EMP_App_6d.pdf 7931 kB2021-07-02 16:022021-07-02 16:02
Pobierz plik (2B.1_1_PZS_Tekst.pdf)2B.1_1_PZS_Tekst.pdf 1892 kB2021-07-01 16:062021-07-01 16:06
Pobierz plik (2B.1_1_PZS_Zał_1.pdf)2B.1_1_PZS_Zał_1.pdf 879 kB2021-07-01 16:052021-07-01 16:05
Pobierz plik (2B.1_1_PZS_Zał_2.pdf)2B.1_1_PZS_Zał_2.pdf 1453 kB2021-07-01 16:052021-07-01 16:05
Pobierz plik (2B.1_1_PZS_Zał_3.pdf)2B.1_1_PZS_Zał_3.pdf 169 kB2021-07-01 16:052021-07-01 16:05
Pobierz plik (2B.1_1_PZS_Zał_4a.pdf)2B.1_1_PZS_Zał_4a.pdf 1833 kB2021-07-01 16:052021-07-01 16:05
Pobierz plik (2B.1_1_PZS_Zał_4b.pdf)2B.1_1_PZS_Zał_4b.pdf 2097 kB2021-07-01 16:052021-07-01 16:05
Pobierz plik (2B.1_1_PZS_Zał_4c.pdf)2B.1_1_PZS_Zał_4c.pdf 2073 kB2021-07-01 16:042021-07-01 16:04
Pobierz plik (2B.1_1_PZS_Zał_4d.pdf)2B.1_1_PZS_Zał_4d.pdf 2219 kB2021-07-01 16:042021-07-01 16:04
Pobierz plik (2B.1_1_PZS_Zał_5.pdf)2B.1_1_PZS_Zał_5.pdf 8412 kB2021-07-01 16:042021-07-01 16:04
Pobierz plik (2B.1_1_PZS_Zał_6a.pdf)2B.1_1_PZS_Zał_6a.pdf 7106 kB2021-07-01 16:032021-07-01 16:03
Pobierz plik (2B.1_1_PZS_Zał_6b.pdf)2B.1_1_PZS_Zał_6b.pdf 9946 kB2021-07-01 16:032021-07-01 16:03
Pobierz plik (2B.1_1_PZS_Zał_6c.pdf)2B.1_1_PZS_Zał_6c.pdf 8761 kB2021-07-01 16:032021-07-01 16:03
Pobierz plik (2B.1_1_PZS_Zał_6d.pdf)2B.1_1_PZS_Zał_6d.pdf 7929 kB2021-07-01 16:022021-07-01 16:02