Na platformie zakupowej  pod adresem http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r2258,Wykonanie-ekspertyzy-stanu-technicznego-i-bezpieczenstwa-obiektow-zbiornika-wodn.html  zostały zamieszczone dokumenty postępowania  pn.

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów zbiornika wodnego Witoszówka II, zawierającej wnioski i zalecenia dotyczące poprawy stanu technicznego obiektów oraz wytycznych sposobów dokonania ich napraw

Ofertę należy złozyć do dnia  09.10.2020 roku, do godziny 10.00, wyłącznie  za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://przetargi.wody.gov.pl