zamówienie pn. Rzeka Oława - usunięcie powalonych drzew, zabudowa uszkodzonej skarpy rzeki, gm. Oława

Termin składania ofert: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 29.10.2020 r. do godz. 11.00.

Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się wyłącznie  za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Platformą” – pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/  - w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.