Informujemy, że pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10631,Naprawa-walu-ppowodziowego-rz-Odry-W-2-OPS-w-m-Scinawa-Polska-gm-Olawa.html znajdują się dokumenty dotyczące postępowania pn. „Naprawa wału p.powodziowego rz. Odry W-2 (OPS) w m. Ścinawa Polska, gm. Oława”. 

Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia 27.12.2021 r. do godz. 09:00.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.