Zamawijacy, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski

w związku z prowadzonym postępowaniem, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: Zaprojektuj i Wybuduj „Usuwanie szkód powodziowych – Jaz Lwówek Śląski”.

LINK DO POSTĘPOWANIA NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11157,Zaprojektuj-i-Wybuduj-Usuwanie-szkod-powodziowych-Jaz-Lwowek-Slaski.html