Pełna dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14278,Wykonanie-dokumentacji-projektowej-dla-zadania-pn-Sredzka-Woda-modernizacja-walo.html

Termin składania ofert: 07.10.2022r. godz. 09:00