WR.ROZ.2810.67.2022 „Usługa na wykonanie ekspertyzy technicznej dot. stanu technicznego instalacji elektrycznej oraz kontrolno-pomiarowej oraz zamknięć awaryjnych na

zbiorniku Dobromierz.

Dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14316,Usluga-na-wykonanie-ekspertyzy-technicznej-dot-stanu-technicznego-instalacji-ele.html