Informujemy, że pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14373,Wykonanie-kontroli-technicznej-obiektow-bedacych-w-administracji-ZZ-Nysa-w-podzi.html znajdują się dokumenty dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonanie kontroli technicznej obiektów będących w administracji ZZ Nysa w podziale na części: 1. Przegląd pięcioletni wałów Zbiornika Topola oraz wałów będących na terenie NW Kłodzko 2. Przegląd 5-cio letni obiektów piętrzących, jazów oraz zbiorników na terenie NW Kłodzko 3. Roczne kontrole obiektów będących na terenie ZZ Nysa".

Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia 18.10.2022 r. do godz. 09:00.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.