Informacje o postępowaniu zamieszczono na platformie zakupowej PGW Wody Polskie pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r1717,Utrzymanie-ciekow-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Zielonej-Gorze.html