Informujemy, że pod adresem  https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow znajduje się  SIWZ wraz z załącznikami postępowania o udzielenie zamówienia pn. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy (3 częsci)

Termin składnia ofert 16.09.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 16.09.2020 godz. 11:00

Uwaga! Oferty nalezy składać w siedzibie zamawiającego PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 29E;  50-011 Wrocław