Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski.

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: Roboty konserwacyjno-remontowe na potoku Podgórna na dł. 2,1 km w m. Podgórzyn, gm. Podgórzyn

Termin składania ofert: 23.09.2020r. do godziny 9.00

Numer ogłoszenia w BZP: Ogłoszenie nr 583009-N-2020 z dnia 2020-09-09 r.

Link do ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=71939305-3a05-486e-93fb-b16c9cf5499e

Informację o postępowaniu zamieszczono na platformie zakupowej PGW Wody Polskie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1768,Roboty-konserwacyjno-remontowe-na-potoku-Podgorna-na-dl-21-km-w-m-Podgorzyn-gm-P.html

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o wyborze.pdf)Ogłoszenie o wyborze.pdf 39 kB2020-10-05 09:082020-10-05 09:08
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf 27 kB2020-09-23 10:072020-09-23 10:07
Pobierz plik (Formularz ofertowy.docx)Formularz ofertowy.docx 19 kB2020-09-22 09:172020-09-22 09:17
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf 181 kB2020-09-09 11:112020-09-09 11:11
Pobierz plik (Przedmiar_FIDIC_NWJ001042.rtf)Przedmiar_FIDIC_NWJ001042.rtf 81 kB2020-09-09 11:102020-09-09 11:10
Pobierz plik (zał. 01a,b,c,d,3,4,6 do SIWZ.rtf)zał. 01a,b,c,d,3,4,6 do SIWZ.rtf 257 kB2020-09-09 11:102020-09-09 11:10
Pobierz plik (Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w ramach postępowania przetargowego.docx)Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej w ramach postępowania przetargowego.docx 11 kB2020-09-09 11:102020-09-09 11:10
Pobierz plik (zał. 5 Wzór Umowy.pdf)zał. 5 Wzór Umowy.pdf 402 kB2020-09-09 11:102020-09-09 11:10
Pobierz plik (Instrukcja obsługi Platformy.pdf)Instrukcja obsługi Platformy.pdf 1568 kB2020-09-09 11:052020-09-09 11:05