Informacje o postępowaniu zamieszczono na platformie zakupowej PGW Wody Polskie pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r1769,Przeglady-budowli-pietrzacych-walow-stacji-pomp-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Ziel.html