PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu prowadzi postepowania pn. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Czarnej Widawy gm. Perzów, Bralin – Remonty 6 budowli

dokumenty postępowania dostępne sa pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/6

termin składania ofert: 30.09.2020 godz. 10:00

termin otwarcia ofert : 30.09.2020 godz. 11:00

UwagaI Oferty składa się w formie pisemnej 

oferty nalezy składać pod adresem

PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu

ul Kościuszki 29E 

50-011 Wrocław