w związku z prowadzonym postępowaniem, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: Interwencyjne usunięcie złomów drzew oraz ich wycinka na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim.

LINK DO POSTĘPOWANIA NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r10342,Interwencyjne-usuniecie-zlomow-drzew-oraz-ich-wycinka-na-terenie-dzialania-Zarza.html