Informujemy, że pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10809,Zakup-artykulow-PPOZ-dla-Panstwowego-Gospodarstwa-Wodnego-Wody-Polskie-Regionaln.html znajdują się dokumenty dotyczące zapytania ofertowego  pn. „Zakup artykułów PPOŻ dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”. 

Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia 14.12.2021 r. do godz. 08:00.

Złożenie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.