w związku z prowadzonym postępowaniem, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: Usunięcie wywrotów drzew w m. Żagań na terenie Nadzoru Wodnego Żagań.

LINK DO POSTĘPOWANIA NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r10819,Usuniecie-wywrotow-drzew-w-m-Zagan-na-terenie-Nadzoru-Wodnego-Zagan.html