Informujemy, że pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r10832,Dostawa-obuwia-roboczego-i-ochronnego-oraz-srodkow-ochrony-indywidualnej-dla-PGW.html znajdują się dokumenty dotyczące zapytania ofertowego  pn. „Dostawa obuwia roboczego i ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej dla PGW WP RZGW we Wrocławiu”. 

Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia 15.12.2021 r. do godz. 08:00.

Złożenie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.