Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie informuje, że pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11086,Zbiorniki-Wodne-Topola-Kozielno-remont-lazienki-zaplecza-socjalnego.html - znajduje sie zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, dotyczące zamówienia pod nazwą 

"Zbiorniki Wodne Topola-Kozielno-remont łazienki zaplecza socjalnego".

Termin składania ofert: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platform Zakupowej, do dnia 20.01.2022 r. do godz. 10.00

Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej zwanej „Platformą” – pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/  - w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.

Zapraszamy do składania ofert.