Informujemy, że pod adresem  https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11253,Scinanie-na-ciekach-drzew-zagrazajacych-bezpieczenstwu-ludzi-i-obiektow-na-teren.html znajdują się dokumenty dotyczące zapytania ofertowego  pn. Ścinanie na ciekach drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i obiektów na terenie Zarządu Zlewni w Lesznie”. 

Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia 26.01.2022 r. do godz. 10:00.

Złożenie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.