Na Platformie Zakupowej Wód Polskich zostało opublikowane Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: Wykonanie ekspertyzy technicznej wyjaśnienia przyczyn powstania wysiąku wody
z umocnionej prawej skarpy rzeki Strzegomki poniżej wylotu wód drenażowych Kd 1500 zbiornika wodnego Dobromierz”

 

Numer postępowania: WR.ROZ.2811.14.2022

Link do Zapytania ofertowego: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11260,Wykonanie-ekspertyzy-technicznej-wyjasnienia-przyczyn-powstania-wysiaku-wody-z-u.html

Termin składania ofert: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 31.01.2022 r. godz. 09:00

Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej –pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl  - w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.