Przedmiotem zamówienia jest przebudowa 5 przepustów wałowych W-1, W-3, W-4, W-5, W-6 zgodnie z projektem „Wały rzeki Piławy - Mościsko budowa wałów przeciwpowodziowych gm. Dzierżoniów”

W ramach zadania należy wykonać następujące prace:

- rozbiórkę istniejących wylotów i fragmentów rurociągów, przebiegających pod projektowanymi wałami wraz z utylizacją,

- budowę nowych fragmentów rurociągów na podsypce,                  

- budowę przyczółków wylotowych wraz z ubezpieczeniem skarp,   

- ubezpieczenie skarp brukiem na  podsypce oraz                             

- montaż klap zwrotnych.

 

Całość dokumentacji znajduje się pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14161,Waly-rzeki-Pilawy-Moscisko-budowa-walow-przeciwpowodziowych-gm-Dzierzoniow.html

 

Termin składania ofert: 26.09.2022, godz. 11:00