Na Platformie Zakupowej Wód Polskich zostało opublikowane Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: Konserwacja rzeki Mora

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14174,Konserwacja-rzeki-Mora.html