Na Platformie Zakupowej Wód Polskich zostało opublikowane Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: Prace konserwacyjno - utrzymaniowe na rzece Biała Woda w km 0+000-7+700

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14195,Prace-konserwacyjno-utrzymaniowe-na-rzece-Biala-Woda-w-km-0000-7700.html