Na Platformie Zakupowej Wód Polskich zostało opublikowane Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: Zabudowa wyrwy w lewym wale przeciwpowodziowym - rzeka Kamienica w km 4+300

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r14217,Zabudowa-wyrwy-w-lewym-wale-przeciwpowodziowym-rzeka-Kamienica-w-km-4300.html