Na Platformie Zakupowej Wód Polskich zostało opublikowane Zapytanie ofertowe na zamówienie pn.: „Rzeka Ślęza – prace interwencyjne, udrożnienie koryta rzeki w m. Przerzeczyn Zdrój”

  • Numer postępowania: WR.ROZ.2811.518.2022
  • Termin składania ofert: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 14.10.2022 r. godz. 11:00

Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej –pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl  - w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.