Wszelkie szczegóły dotyczące postępowania przetargowego pod nazwą WR.ROZ.2810.37.2020 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pn. SEP Dozór i Eksploatacja są dostępne pod tym linkiem.