Termin składania ofert: 29.07.2020 r. godz. 10:00

Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r637,Tarnawa-modernizacja-przepompowni-Przepust-walowy-Nadzor-Inwestorski.html