Termin składania ofert - 22.07.2020r. godz. 10:00

Dokumenty postępowania dostępne są na platformie zakupowej pod adresem; 

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r724,Rzeka-Zdzerowita-Moskorzynka-Jastrzebia-Debniak-Wstazka-usuniecie-tam-bobrzych-g.html 

Zapraszamy do składania ofert