Przedmiotem zamówienia jest wywóz skratki  z elektrowni wodnej na terenie Stopnia Wodnego Malczyce w budowie na okres 5 miesięcy. Wywóz skratki odbywać się będzie co 1 miesiąc z kontenera o wymiarach 3,65 x 1,65 x 1,16 m = 6,98 m3 (po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym). Kontener z zawartością wywożony będzie do składowiska odpadów i przywożony będzie pusty.

Termin składania ofert 31.07.2020 godz. 11:00

UwagaI Oferty nalezy składać wyłaczenie  na platformie zakupowej

Ogłoszenie oraz dokumenty postępowania dostępne sa na stronie https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r869,Wywoz-skratki-kod190901-z-elektrowni-wodnej-na-terenie-Stopnia-Wodnego-Malczyce-.html