Dokumenty związane z postępowaniem dostępne są na stronie pod adresrm:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1049,Zwiekszenie-zdolnosci-retencyjnej-zlewni-rzeki-Czarnej-Widawy-gm-Perzow-Bralin-R.html

Termin składania ofert: 07.08.2020r. gpodz. 11:00

Uwaga!  oferty składa sie wyłącznie na Platformie Zakupowej