Na Platformie zakupowej pod adresem:https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1606,Wykonanie-operatu-wodnoprawnego-instrukcji-gospodarowania-woda-wraz-z-uzyskaniem.html  zostało zamiezczone zapytanie ofertowe wrza z załacznikami.

Termin składania ofert: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 09.09.2020 r. do godz. 11.00.

Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się wyłącznie  za pośrednictwem Platformy Zakupowej „Platformą” –pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/  - w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.