WR.ROZ.2811.455.2020 - Naprawa uszkodzonych trzech pomp zanurzeniowych SIGMA 8,5 kW

Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/  - w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.

Link do przedmiotowego zamówienia to: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1875,Naprawa-uszkodzonych-trzech-pomp-zanurzeniowych-SIGMA-85-kW.html

Termin złożenia oferty: 25.09.2020 godz. 10:00