OBWIESZCZENIE


Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW lub Projektu OPDOW),

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy udziale Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW WP RZGW we Wrocławiu) udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontrakt 1B.9 Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM lub projektem PZŚ) sporządzony w ramach Komponentu 1 Projektu OPDOW – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie uległa formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. W związku z zaistniałą sytuacją przedmiotowe konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Każdy zainteresowany może:
A) Zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 8 grudnia 2021 r. do dnia 21 grudnia
2021 r. włącznie (10 dni roboczych), poprzez strony internetowe:
- Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, pod adresem www.zdium.wroc.pl
- Urzędu Miasta Wrocławia, pod adresem www.bip.wroclaw.pl
- Biura Koordynacji Projektu OPDOW, pod adresem https://odrapcu.pl/projekt-opdow/popdowdokumenty/
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pod adresem http://wroclaw.wody.gov.pl
B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
- w formie pisemnej na adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
- w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefonicznie pod numerem: 601 824 298 (w dniach roboczych od godziny 9:00 do godziny 17:00)
w dniach od 08.12.2021 r. do 21.12.2021 r. włącznie.
Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu.
Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 22.12.2021 r. o godz. 17.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione
zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZADZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.
Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę www.zdium.wroc.pl, gdzie na 5 dni przed planowanym spotkaniem opublikowany zostanie link do webinarium umożliwiający włączenie się do telekonferencji wraz z instrukcją „Krok po kroku”, jak dołączyć do przedmiotowego spotkania.
Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie (Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza – dodatek wrocławski), wywieszone na tablicach ogłoszeń: Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Urzędu Miasta Wrocławia, PGW WP RZGW we Wrocławiu, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (PZS Załącznik 1. Plan działań łagodzących.pdf)PZS Załącznik 1. Plan działań łagodzących.pdf 1259 kB2021-12-07 12:562021-12-07 12:56
Pobierz plik (PZS Załącznik 2. Plan działań monitoringowych.pdf)PZS Załącznik 2. Plan działań monitoringowych.pdf 998 kB2021-12-07 12:552021-12-07 12:55
Pobierz plik (PZS Załącznik 3. Zestawienie krajowych aktów prawnych związanych z ochroną środowiska.pdf)PZS Załącznik 3. Zestawienie krajowych aktów prawnych związanych z ochroną środowiska.pdf 700 kB2021-12-07 12:552021-12-07 12:55
Pobierz plik (PZS Załącznik 4a. RDOŚ_postanowienie.pdf)PZS Załącznik 4a. RDOŚ_postanowienie.pdf 1016 kB2021-12-07 12:552021-12-07 12:55
Pobierz plik (PZS Załącznik 4b. WODY POLSKIE_pozwolenie wodnoprawne.pdf)PZS Załącznik 4b. WODY POLSKIE_pozwolenie wodnoprawne.pdf 2107 kB2021-12-07 12:552021-12-07 12:55
Pobierz plik (PZS Załącznik 4c. WODY POLSKIE_pozwolenie wodnoprawne_obiekty.pdf)PZS Załącznik 4c. WODY POLSKIE_pozwolenie wodnoprawne_obiekty.pdf 656 kB2021-12-07 12:552021-12-07 12:55
Pobierz plik (PZS Załącznik 4d. WUOZ_opinia.pdf)PZS Załącznik 4d. WUOZ_opinia.pdf 443 kB2021-12-07 12:552021-12-07 12:55
Pobierz plik (PZS Załącznik 5. Mapa_lokalizacji_Kontraktu.pdf)PZS Załącznik 5. Mapa_lokalizacji_Kontraktu.pdf 1538 kB2021-12-07 12:542021-12-07 12:54
Pobierz plik (PZS Załącznik 6. Mapa-z-lokalizacja-Kontraktu-na-tle-obszarow-chronionych-i-obszarow-NATURA-2000.pdf)PZS Załącznik 6. Mapa-z-lokalizacja-Kontraktu-na-tle-obszarow-chronionych-i-obszarow-NATURA-2000.pdf 359 kB2021-12-07 12:542021-12-07 12:54
Pobierz plik (PZS Załącznik 7. Mapa-lokalizacji-Kontraktu-na-tle-obszarow-potencjalnego-zagrozenia-powodziowego.pdf)PZS Załącznik 7. Mapa-lokalizacji-Kontraktu-na-tle-obszarow-potencjalnego-zagrozenia-powodziowego.pdf 288 kB2021-12-07 12:542021-12-07 12:54
Pobierz plik (PZS Załącznik 8. Mapa-lokalizacji-Kontraktu-na-tle-terenow-wylaczonych-z-obszarow-potencjalnego-zagrozen.pdf)PZS Załącznik 8. Mapa-lokalizacji-Kontraktu-na-tle-terenow-wylaczonych-z-obszarow-potencjalnego-zagrozen.pdf 331 kB2021-12-07 12:542021-12-07 12:54
Pobierz plik (PZS Załącznik 9. Mapa-z-lokalizacja-elementow-Przedsiewziecia.pdf)PZS Załącznik 9. Mapa-z-lokalizacja-elementow-Przedsiewziecia.pdf 2184 kB2021-12-07 12:542021-12-07 12:54
Pobierz plik (PZS _SLEZOUJSCIE.pdf)PZS _SLEZOUJSCIE.pdf 3104 kB2021-12-07 12:542021-12-07 12:54
Pobierz plik (EMP Appendix 1 Plan of mitigation measures.pdf)EMP Appendix 1 Plan of mitigation measures.pdf 1160 kB2021-12-07 12:532021-12-07 12:53
Pobierz plik (EMP Appendix 2 Plan of monitoring measures.pdf)EMP Appendix 2 Plan of monitoring measures.pdf 1100 kB2021-12-07 12:522021-12-07 12:52
Pobierz plik (EMP Appendix 3 List of national legal acts related to environmental protection.pdf)EMP Appendix 3 List of national legal acts related to environmental protection.pdf 629 kB2021-12-07 12:522021-12-07 12:52
Pobierz plik (EMP Appendix 4a RDOŚ_decision.pdf)EMP Appendix 4a RDOŚ_decision.pdf 754 kB2021-12-07 12:522021-12-07 12:52
Pobierz plik (EMP Appendix 4b Polish Waters_water law permit.pdf)EMP Appendix 4b Polish Waters_water law permit.pdf 577 kB2021-12-07 12:522021-12-07 12:52
Pobierz plik (EMP Appendix 4c Polish Waters_water law permit_structures.pdf)EMP Appendix 4c Polish Waters_water law permit_structures.pdf 652 kB2021-12-07 12:522021-12-07 12:52
Pobierz plik (EMP Appendix 4d Provincial Heritage Conservator_opinion.pdf)EMP Appendix 4d Provincial Heritage Conservator_opinion.pdf 367 kB2021-12-07 12:522021-12-07 12:52
Pobierz plik (EMP Appendix 5 Map_with_location_of_the_Contract.pdf)EMP Appendix 5 Map_with_location_of_the_Contract.pdf 1561 kB2021-12-07 12:522021-12-07 12:52
Pobierz plik (EMP Appendix 6 Map_with_location_of_the_Contract_protected_areas_and_NATURA_2000.pdf)EMP Appendix 6 Map_with_location_of_the_Contract_protected_areas_and_NATURA_2000.pdf 358 kB2021-12-07 12:522021-12-07 12:52
Pobierz plik (EMP Appendix 7 Map_with_location_of_the_Contract_areas_of_potencial_flood_hazard.pdf)EMP Appendix 7 Map_with_location_of_the_Contract_areas_of_potencial_flood_hazard.pdf 475 kB2021-12-07 12:522021-12-07 12:52
Pobierz plik (EMP Appendix 8 Map_with_location_of_the_Contract_areas_excluded.pdf)EMP Appendix 8 Map_with_location_of_the_Contract_areas_excluded.pdf 512 kB2021-12-07 12:512021-12-07 12:51
Pobierz plik (EMP Appendix 9 Map_with_location_of_the_Contract.pdf)EMP Appendix 9 Map_with_location_of_the_Contract.pdf 2187 kB2021-12-07 12:512021-12-07 12:51
Pobierz plik (EMP DICTIONARY to Appendix_9.pdf)EMP DICTIONARY to Appendix_9.pdf 181 kB2021-12-07 12:512021-12-07 12:51
Pobierz plik (EMP_SLEZOUJSCIE.pdf)EMP_SLEZOUJSCIE.pdf 3939 kB2021-12-07 12:512021-12-07 12:51
Pobierz plik (Obwieszczenie PZŚ 1B.9.pdf)Obwieszczenie PZŚ 1B.9.pdf 783 kB2021-12-07 12:332021-12-07 12:33