Przedstawiamy założenia programowe projektu "Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie" realizowanego w roku szkolnym 2022/23 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych realizacją edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych, do udziału w programie. Udział jest bezpłatny i zapewnia dostęp do materiałów edukacyjnych, scenariuszy lekcji oraz zakłada możliwość zwiedzenia infrastruktury hydrotechnicznej w ramach terenowych zajęć edukacyjnych, a także pokazy z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy.

Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony program edukacyjny, mający na celu promowanie gospodarki wodnej w zakresie dbałości o czystą wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Wrocławskie Wody Polskie wraz z partnerami z regionu zachęcają do realizacji edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy. Program

Zajęcia będą prowadzili sami nauczyciele – koordynatorzy w szkołach podstawowych, które zgłoszą się do udziału. Po potwierdzeniu prawidłowego zgłoszenia do programu, szkoła będzie mogła pobrać i wykorzystać bezpłatny komplet materiałów edukacyjnych, które zapewnią przeprowadzenie lekcji, poświęconych gospodarce wodnej według scenariuszy w indywidualnie dopasowanej przez placówkę i atrakcyjnej dla uczniów formie. Zwieńczeniem programu „Aktywni Błękitni - Szkoła Przyjazna Wodzie” będzie przyznanie certyfikatu przez Dyrektora Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, potwierdzającego spełnianie przez szkołę kryteriów placówki promującej proekologiczne postawy oraz wyrobienie wśród uczniów nawyków bezpiecznego i aktywnego korzystania z zasobów wodnych.

Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Wojewody Dolnośląskiego, Wojewody Wielkopolskiego, Wojewody Opolskiego, Wojewody Lubuskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Opolu, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Partnerami inicjatywy są: Policja Polska, Państwowa Straż Pożarna oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Patronami medialnymi przedsięwzięcia są: TVP3 Wrocław, TVP3 Poznań, TVP3 Opole, TVP3 Gorzów Wielkopolski, Gazeta Wrocławska, Nasze Miasto, Nowa Trybuna Opolska, Głos Wielkopolski oraz Gazeta Lubuska.

Zapisy do Programu trwają od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (nabór został przedłużony do końca roku). Program w tegorocznej edycji będzie trwał od grudnia 2022 roku do czerwca 2023 roku. Organizator zakłada cykliczność przedsięwzięcia w kolejnych latach.

Więcej informacji udziela:

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław,
tel. +48 71 337 89 34 lub +48 71 337 89 98
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu oraz przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych w terminie od 1 września do 31 grudnia 2022 r. na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktywni Błękitni w roku szkolnym 2022/2023 - regulamin i dokumenty zgłoszeniowe:

Aktywni Błękitni 2022 2023 banner 2


Korzyści z przystąpienia do programu Aktywni Błękitni:

  • zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii (w tym ochrony środowiska w szczególności w zakresie sposobów oszczędzania wody oraz dbałości o nią);
  • aktywizacja uczniów i rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej na rzecz czystości rzek, jezior, zbiorników wodnych (np. poprzez akcje sprzątania);
  • pozyskanie wiedzy na temat zagrożeń jakie niesie woda (w tym wiedzy na temat powodzi, suszy);
  • uczestnictwo uczniów w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego organizowanych przez służby ratownicze, przedstawicieli policji, w szczególności policji wodnej oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznej rekreacji nad wodą (kąpiel w niedozwolonym miejscu, skakanie do wody itp., bezpieczne uprawianie sportów wodnych);
  • zdobycie przez uczniów wiedzy jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią oraz wykształcenie proekologicznych nawyków;
  • możliwość zwiedzania obiektów hydrotechnicznych zarządzanych przez PGW Wody Polskie i zapoznanie uczniów z mechanizmami ich działania;
  • udział w terenowych zajęciach edukacyjnych oraz zajęciach szkolnych prowadzonych specjalistów/ ekspertów z zakresu ichtiologi i ochrony środowiska;
  • nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą uczestniczącą w programie z organizacjami zapewniającymi wypoczynek letni dla dzieci połączony z rekreacją wodną;
  • zaangażowanie rodziców w działania związane z wyrabianiem poprawnych postaw z zakresu bezpiecznej rekreacji nad wodą i zachęcanie do uprawiania sportów wodnych.

Materiały dla koordynatorów do pobrania


Scenariusze zajęć dla nauczycieli

Stop Suszy! Scenariusz lekcji dla klas 1-3 szkół podstawowych:

 

Stop Suszy! Scenariusz lekcji dla klas 4-8 szkół podstawowych:

 

Powódź? A co to takiego? – lekcja dla klas 4-6 szkół podstawowych:

 

 Jak zachowywać się w czasie powodzi – lekcja dla klas 4-8 szkół podstawowych:

 

Książeczki edukacyjne

 

Broszury edukacyjne

 

Prezentacje dla szkół

 

Multimedialna pomoc dydaktyczna

 

Materiały graficzne

 

Audycje radiowe

Opowieści o wodzie: 

 

Materiały video 

 

Zwiedzanie obiektów Hydrotechnicznych

 

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych!

Facebook 

Youtube