Minister Infrastruktury udzielił Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dotacji na podstawie umowy nr  MI/DGWiŻŚ/2022/05/01/ZF m. in. na:

„Remonty obiektów i budynków związanych z gospodarką wodną”,

„Remonty, prace eksploatacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych związanych z gospodarka wodną”,

określone w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego pod numerem zadania 360, 361.

 

Obraz1

 

Zakres rzeczowy dotacji i zadania objęte obowiązkiem informacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953).

 

Zadanie nr 360 – Remonty obiektów i budynków związanych z gospodarką wodną


Nazwa zadania: Malowanie biura obsługi Zbiornika Wodnego Otmuchów

Całkowita wartość zadania (zł): 142 252,06

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania (zł): 142 252, 06

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania:

– Korytarze – malowanie ścian i szpaletów okien i drzwi w tym: naprawienie pęknięć (tj. rozkucie, wypełnienie ubytków, siatkowanie – jeśli wymagane, szpachlowanie), malowanie cokolików, gruntowanie preparatami gruntującymi głęboko penetrującymi, 2-krotne malowania farbą lateksową w kolorze białym matowym, malowanie farbą olejną grzejnika;

– Klatka schodowa – malowanie ścian, sufitów i szpaletów okien i drzwi w tym: naprawienie pęknięć (tj. rozkucie, wypełnienie ubytków, siatkowanie – jeśli wymagane, szpachlowanie), malowanie cokolików, gruntowanie preparatami gruntującymi głęboko penetrującymi, 2-krotne malowania farbą lateksową w kolorze białym matowym;

– Pozostałe pomieszczenia – (sanitariaty, pomieszczenia biurowe, dwie hale, warsztat, stolarnia, kotłownia, spawalnia, magazyny) – malowanie ścian, sufitów, szpaletów okien i drzwi w tym: naprawienie pęknięć (tj. rozkucie, wypełnienie ubytków, siatkowanie – jeśli wymagane, szpachlowanie), malowanie cokolików, gruntowanie preparatami gruntującymi głęboko penetrującymi, 2-krotne malowania farbą lateksową w kolorze białym matowym, uzupełnienie mocowania szyb na halach kitem lub sylikonem.


Nazwa zadania: Remont pomieszczeń budynku biurowego przy ul. Braci Gierymskich 149A we Wrocławiu

Całkowita wartość zadania (zł): 126 888,15

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania (zł): 126 888,15

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania:

– Toalety, sanitariaty - remont obejmuje wymianę umywalek szt.2, muszli klozetowych szt.2, pisuaru, instalacji kanalizacyjnej, wodnej z montażem zaworu odcinającego dopływ wody do budynku, armatury z przyłączami umożliwiającymi podłączenie filtra wody pitnej i zmywarki, wymianę instalacji wyciągowych i wentylatorów wyciągowych z ubikacji szt.2, wymianę drzwi wejściowych do ubikacji szt.2, płytek ściennych i podłogowych;

– Pomieszczenia biurowe, korytarz - wymiana drzwi wejściowych do pokoi i toalet szt.15, wymiana okna 120 x 140 cm szt.1, naprawa pęknięć ścian i sufitów, przygotowanie do malowania (szpachlowanie, przygotowanie powierzchni do gruntowania, gruntowania i malowania), malowanie ścian i sufitów, wymiana paneli ściennych i wykładzin podłogowych w pokojach oraz naprawa płytek posadzkowych korytarza;

– Prace elektryczne - 32 szt. opraw LED RASTER 4x18W + sufitowe 2x18W 4 szt.; wymiana łączników 25 szt. podwójne; 4 szt. pojedyncze jednobiegunowe; 2 szt. krzyżowe; 2 szt. zmienne wymiana gniazd: 50 gniazd podwójnych z uziemieniem + 10 szt. DATA komputerowe.


Nazwa zadania: Remont budynku zaplecza technicznego ZPH SW Mieszczański ul. Kochanowskiego 91B, Wrocław

Całkowita wartość zadania (zł): 75 989,89

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania (zł): 75 989,89

Uszczeółowienie zakresu rzeczowego zadania:

– Malowanie elewacji zewnętrznej;

– Wymiana drzwi wewnętrznych;

– Wymiana posadzek;

– Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów;

– Wymiana parapetów wewnętrznych;

– Remont pomieszczenia sanitarnego: wymiana instalacji sanitarnej, armatury, wentylacjil

– Wymiana instalacji elektrycznej w budynku: wykonanie całkowicie nowej instalacji elektrycznej zgodnej z obowiązującymi przepisami, w tym: tablicy bezpieczników, gniazd, łączników, punktów oświetleniowych, gwiazd siłowych, opraw oświetleniowych.


Nazwa zadania: Remont budynku sterówki śluzy SW Oława ul. Zwierzyniec Duży 2A, Oława

Całkowita wartość zadania (zł): 118 362,90

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania (zł): 118 362,90

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania:

1. Naprawa dachu

– Rozebranie całego istniejącego pokrycia gontami;

– Znalezienie i usunięcie przyczyny wlewania się wody do budynku sterówki poprzez dach. Prawdopodobnie należy zdemontować część dachu w celu znalezienia przyczyny;

– Demontaż w razie potrzeby instalacji odgromowej (z przeznaczeniem do ponownego montażu);

– Uzupełnienie pokrycia gontami bitumicznymi heksagonalnymi przy kryciu pojedynczym w kolorze ciemny brąz;

– Wymiana uszkodzonych desek znajdujących się pod gontami i zamontowanie nowych desek, które zostały rozebrane w celu usunięcia przecieku dachu;

– Izolacja cieplna dachu wełną mineralną grubości 15 cm i wypełnienie przestrzeni pomiędzy krokwiami. Zastosowanie folii paroizolacyjnej;

– Montaż instalacji odgromowej z uwzględnieniem naprawy uszkodzeń powstałych przy demontażu, dopasowanie mocowań do nowego pokrycia dachu - wymiana 45 szt. mocowań piorunochronu;

– Zakup i montaż uchwytów plastikowych mocujących rynny dachowe półokrągłe.

2. Naprawa elewacji budynku

– Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych budynku farbą silikonową (do fasad) z przygotowaniem powierzchni (oczyszczenie i zagruntowanie). Malowanie 4 ścian zewnętrznych. Kolor malowania - biały. Powierzchnia 260 m2 x 2 krotne malowanie;

– Licowanie płytkami zewnętrznymi gresowymi elewacyjnymi (mrozoodpornymi) ścian - cokołu przyziemnego (na całej długości budynku wraz z wymianą istniejących części). Zakup płytek gresowych koloru ciemny brąz - o wymiarach 24,5 x 5,0 cm. Wykonanie na kleju mrozoodpornym i z zastosowaniem szarej fugi mrozoodpornej.


Nazwa zadania: Remont budynku biurowo-mieszkalnego i budynku magazynowy ZPH Brzeg Dolny ul. Podwale 1, Brzeg Dolny.

Całkowita wartość zadania (zł): 220 030,53

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania (zł): 220 030,53

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania:

1. Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalno-biurowego w następującym zakresie:

– Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego dachu wielospadowego, wykonanego z dachówki karpiówki ceramicznej wraz z utylizacją gruzu i odpadów z rozbiórki;

– Fragmentaryczna naprawa więźby dachowej (wg potrzeb, bo rozbiórce pokrycia);

– Wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej (z uwzględnieniem montażu folii paroprzepuszczalnej, kontrłat i łat, nowej dachówki ceramicznej karpiówki (pokrycie w łuskę) wraz wykonanie obróbek blacharskich i dodatkowych rynien;

– Montaż wyłazów dachowych, ławek kominiarskich, płotków śniegowych;

– Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej;

– Wykonanie termoizolacji wełną mineralną i folią paroizolacyjną całej połaci dachowej;

– Usunięcie polepy ze stropu nad piętrem, rozbiórka zniszczonego poszycia i montaż podłogi wykonanej z płyt OSB;

– Wymiana stolarki okiennej poddasza;

– Skucie uszkodzonego tynku i ponowne tynkowanie komina;

2. Wykonanie remontu ściany szczytowej budynku warsztatowo-magazynowego w zakresie:

– Uzupełnienie ubytków cegieł w ścianie; 

– Wykonanie stężenia ścian budynku – kleszcze stalowe i ściągi śrubowe;

– Tynkowanie uszkodzonego fragmentu ściany.


 

Zadanie nr 361 – Remonty, prace eksploatacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodną


Nazwa zadania: Zabudowa wyrwy brzegowej prawej skarpy rz. Bystrzycy, m. Wrocław -Stabłowice w km 3+900-3+975 rz. Bystrzyca

Całkowita wartość zadania (zł): 345 000,00

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania (zł): 345 000,00

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania: Zabudowa wyrwy brzegowej prawej skarpy rz. Bystrzycy, m. Wrocław - Stabłowice w km 3+900-3+975 rz. Bystrzyca.


Nazwa zadania: Remont zabudowy regulacyjnej koryta potoku Poniatówka w m. Wałbrzych

Całkowita wartość zadania (zł): 651 261,00

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania (zł): 651 261,00

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania: Remont zabudowy regulacyjnej koryta potoku Poniatówka w m. Wałbrzych.


Nazwa zadania: Remont jazu stałego na rzece Białej Głuchołaskiej w km 19+120

 

Całkowita wartość zadania (zł): 368 001,00

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania (zł): 368 001,00

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania: Remont jazu stałego na rzece Białej Głuchołaskiej w km 19+120.


Nazwa zadania: Remont jazu stałego na rzece Białej Głuchołaskiej w km 18+402

Całkowita wartość zadania (zł): 552 000,00

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania (zł): 552 000,00

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania: Remont jazu stałego na rzece Białej Głuchołaskiej w km 18+402.


Nazwa zadania: Remont korony wału w m. Piątkowice 1,3 km

Całkowita wartość zadania (zł): 95 359,00

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania (zł): 95 359,00

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania: Remont korony wału w m. Piątkowice 1,3 km.


Nazwa zadania: Naprawa wału p. powodziowego rz. Odry Domaszków – Tarchalice

Całkowita wartość zadania (zł): 702 251,00

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania (zł): 702 251,00

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania: Naprawa wału p. powodziowego rz. Odry Domaszków – Tarchalice.


Nazwa zadania: Naprawa wału przeciwpowodziowego rz. Odry W-2(OPS) w m. Ścinawa Polska, gm. Oława

Całkowita wartość zadania (zł): 1 044 910,00

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania (zł): 1 044 910,00

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania: Naprawa wału przeciwpowodziowego rz. Odry W-2(OPS) w m. Ścinawa Polska, gm. Oława.


Nazwa zadania: Remont wałów przeciwpowodziowych od Miejscowości Janiszowice do Żytowania 7 odcinków – etap II wał Markosice-Późna

Całkowita wartość zadania (zł): 1 044 910,00

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania (zł): 1 044 910,00

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania: Remont Wałów przeciwpowodziowych od Miejscowości Janiszowice do Żytowania 7 odcinków – etap II wał Markosice-Późna.


Nazwa zadania: Udrożnienie oraz remont zniszczonych umocnień brzegowych koryta rzeki Białej Lądeckiej w km 5+500 – 7+500 na terenie wsi Żelazno- Ołdrzychowice

Całkowita wartość zadania (zł): 497 879,00

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania (zł): 497 879,00

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania: Udrożnienie oraz remont zniszczonych umocnień brzegowych koryta rzeki Białej Lądeckiej w km 5+500 – 7+500 na terenie wsi Żelazno- Ołdrzychowice.


Nazwa zadania: Udrożnienie oraz remont zniszczonych umocnień brzegowych rzeki Ścinawki w km 57+000 – 57+780 w miejscowości Unisław, gmina Mieroszów

Całkowita wartość zadania (zł): 288 302,00

Wartość finansowania lub dofinansowania zadania (zł): 288 302,00

Uszczegółowienie zakresu rzeczowego zadania: Usuwanie szkód powodziowych – Jaz Lwówek Śląski.