• Schemat organizacyjny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
    Załącznik nr 1 1
  • Schemat organizacyjny Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
    Załącznik nr 2 1
  • Schemat organizacyjny Zarządu Zlewni
    Schemat Organizacyjny ZZ 2022