Odczyty wodowskazu na górnym stanowisku śluzy Szczytniki we Wrocławiu są publikowane w dni robocze na godz. 06:00 UTC w Informacji żeglugowej w tabeli nr 2.

Dodatkowo informacje o aktualnych stanach wody na powyższym wodowskazie można uzyskać u operatora śluzy Szczytniki w godz. 06:00 - 22:00 pod numerem telefonu: 502-330-953