KOMUNIKAT nr 69/2020
 
Wrocław, 30 października 2020
 
 

Dot. otwarcie  odcinka ODW od km 181,3 rz. Odry  do śluzy Bartoszowice

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 30.10.2020 r. od godz. 13:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW od km 181,3 rzeki Odry do śluzy Bartoszowice we Wrocławiu.

Z głębokość tranzytową 150 cm.

Godziny pracy śluz 06:00-22:00

Dodatkowo informujmy, że na wskazanym odcinku utrzymują się wysokie stany wody.  Dlatego bezwzględnie należy zwracać uwagę na wielkości prześwitów pod mostami i innymi przekroczeniami szlaku żeglownego.

W związku z powyższym oraz  brakiem wystawienia pełnego oznakowania, które będzie uzupełniane wraz ze spadkiem poziomu wody, prosimy wszystkie załogi jednostek przechodzących  przez wskazany akwen o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie planów żeglugowych do aktualnych warunków nawigacyjnych.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe  (komunikat ogólny), znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
 KOMUNIKAT nr 68/2020
 
Wrocław, 30 października 2020
 
 

Dot. otwarcie  odcinka ODW- Odra  swobodnie płynąca  od km 480,0  do km 542,4 rz. Odry

 

       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 30.10.2020 r. od godz. 10:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW – Odrę swobodnie płynącą od km 480,0  do km 542,4 rzeki Odry.

Głębokość tranzytowa na tym odcinku w dniu 30.10.2020 o godz. 07:00 CET wynosiła 375 cm.

W związku z brakiem wystawienia pełnego oznakowania, które będzie uzupełniane wraz ze spadkiem poziomu wody, prosimy wszystkie załogi jednostek przechodzących  przez wskazany akwen o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe  (komunikat ogólny), znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
 
 KOMUNIKAT nr 67/2020
 
Wrocław, 29 października 2020

Dot. otwarcie  odcinka ODW- Odra  swobodnie płynąca  od km 310,0  do km 370,0 rz. Odry

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 29.10.2020 r. od godz. 12:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW – Odrę swobodnie płynącą od km 310,0  do km 370,0 rzeki Odry.

Głębokość tranzytowa na tym odcinku w dniu 29.10.2020 o godz. 07:00 CET wynosiła 350 cm.

W związku z brakiem wystawienia pełnego oznakowania, które będzie uzupełniane wraz ze spadkiem poziomu wody, prosimy wszystkie załogi jednostek przechodzących  przez wskazany akwen o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe  (komunikat ogólny), znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna
 

 
KOMUNIKAT nr 66/2020
 
Wrocław, 28 października 2020
 
 

DOT. otwarcie  odcinka ODW- Odra  swobodnie płynąca  od km 370,0  do km 423,0 rz. Odry

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 29.10.2020 r. od godz. 08:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW – Odrę swobodnie płynącą od 370,0  do km 423,0 rzeki Odry.

W związku z brakiem wystawienia pełnego oznakowania, które będzie uzupełniane wraz ze spadkiem poziomu wody, prosimy wszystkie załogi jednostek przechodzących  przez wskazany akwen o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe  (komunikat ogólny), znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
 
KOMUNIKAT nr 65/2020
 
Wrocław, 28 października 2020
 

Dot. otwarcie  odcinka ODW od śluzy Brzeg Dolny  do km 310 rz. Odry

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 28.10.2020 r. od godz. 12:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW od  śluzy Brzeg Dolny  do km 310 rzeki Odry.

 Przejście odcinka od śluzy Brzeg Dolny (km 281,6) do Stopnia Wodnego Malczyce (km 300,0) będzie mógł się odbywać na następujących warunkach:

 • Każda jednostka chcąca przepłynąć przez ten akwen będzie musiała wcześniej uzgodnić termin oraz warunki i zasady przejścia z Kierownikiem Zespołu ds. Obiektów Hydrotechnicznych (ZPH) Brzeg Dolny, tel.: 71 31 59 340
 • W przypadku braku kontaktu z ZPH Brzeg Dolny należy kontaktować się z obsługą śluzy Malczyce tel.: 71 380 21 34, 603-364-346, 504-074-585 lub  Brzeg Dolny tel.: 71 31 95
 • W czasie żeglugi załoga statku musi być w stałym kontakcie z operatorami na stopniach wodnych w Malczycach i Brzegu Dolnym oraz stosować się do ich poleceń i zachować szczególną ostrożność.

Godziny pracy śluz 06:00 – 22:00

Głębokość tranzytowa na odcinku od km 300,0 do km 310,0 w dniu 28.10.2020 r. o godz. 08:00 (CET) wynosiła 390 cm.

 W związku z brakiem wystawienia pełnego oznakowania, które będzie uzupełniane wraz ze spadkiem poziomu wody, prosimy wszystkie załogi jednostek przechodzących  przez wskazany akwen o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe  (komunikat ogólny), znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
KOMUNIKAT nr 64/2020
Wrocław, 28 października 2020
 
 

Dot. otwarcie  odcinków ODW Głównego Szlaku Żeglownego od śluzy Bartoszowice  do śluzy Rędzin, Bocznego Szlaku Żeglownego od śluzy Miejskiej oraz Odrę Wrocławską  od Stoczni „MALBO” do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglownym

 

       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 28.10.2020 r. od godz. 12:00 otwiera dla żeglugi następujące odcinki  ODW Wrocławskiego Węzła Wodnego:

 1. Główny Szlak Żeglowny śluzy Bartoszowice do śluzy Rędzin z głębokością tranzytową 180 cm. Godziny pracy śluz 06:00- 22:00.
 2. Boczny Szlak Żeglowny od śluzy Miejskiej do km 7,1 ( połączenie z Głównym Szlakiem Żeglownym) z głębokością tranzytową 180 cm.
 3. Odrę Wrocławską od km 254,0 (stocznia „MALBO”) do km 255,6 - połączenie ze Szlakiem Głównym, z głębokością tranzytową 180 cm.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe  (komunikat ogólny), znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
KOMUNIKAT nr 63/2020
 
Wrocław, 26 października 2020
 
Dot. zamknięcie odcinka ODW od km 471,8 do km 542,4 rzeki Odry – przejście fali wezbraniowej - przekroczenie stanu WWŻ
 
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przekroczeniem stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ) na wodowskazie Krosno Odrzańskie od dnia 26.10.2020 r. od godz. 07:00 zamyka dla żeglugi odcinek ODW od km 471,8 do km 542,4 rzeki Odry.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
 
  KOMUNIKAT nr 62/2020
 
Wrocław, 21 października 2020
 

Dot. zamknięcie odcinka ODW od km 430,0 km 471,8 do rzeki Odry – przejście fali wezbraniowej - przekroczenie stanu WWŻ

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przekroczeniem stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ) na wodowskazie Cigacice od dnia 21.10.2020 r. od godz. 10:00 zamyka dla żeglugi odcinek ODW od km 430,0 do km 471,8,0 rzeki Odry.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
 
KOMUNIKAT nr 61/2020
 
Wrocław, 20 października 2020
 

Dot. zamknięcie odcinka ODW od km 395,0 do km 430,0 rzeki Odry – przejście fali wezbraniowej - przekroczenie stanu WWŻ

 

       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przekroczeniem stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ) na wodowskazie Nowa Sól od dnia 20.10.2020 r. od godz. 09:00 zamyka dla żeglugi odcinek ODW od km 395,0 do km 430,0 rzeki Odry.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
 
 
 KOMUNIKAT nr 60/2020
 
Wrocław, 17 października 2020

Dot. zamknięcie odcinka ODW od km 310,0 do km 395,0 rzeki Odry – przejście fali wezbraniowej - przekroczenie stanu WWŻ

 

       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z prognozowanym przekroczeniem stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ) na wodowskazie Ścinawa i Głogów od dnia 17.10.2020 r. od godz. 10:00 zamyka dla żeglugi odcinek ODW od km 310,0 do km 395,0 rzeki Odry.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
KOMUNIKAT nr 60/2020
 
Wrocław, 14 października 2020
 

Dot. zamknięcie odcinka ODW od śluzy Oława do km 310 rz. Odry wraz ze wszystkimi szlakami żeglownymi Wrocławskiego Węzła Wodnego – przejście fali wezbraniowej

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku prognozowanym przekroczeniem WWŻ na wodowskazie Oława oraz koniecznością przygotowania obiektów hydrotechnicznych do przeprowadzenia fali wezbraniowej, od dnia 14.10.2020 r. od godz. 10:00 zamyka dla żeglugi odcinek ODW od  śluzy Oława do km 310 rzeki Odry wraz ze wszystkimi szlakami żeglownymi Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
 KOMUNIKAT nr 58/2020
 
Wrocław, 13 października 2020
 
 
Dot. zamknięcie odcinka ŚWW we Wrocławiu od Mostów - Tumskiego i Piaskowego  do śluzy Mieszczańskiej – przejście fali wezbraniowej
 
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przejściem fali wezbraniowej i związanymi z nią silnymi uciągami wody, szczególnie pod obiektami mostowymi, od dnia 13.06.2020 r., od godz. 15:00, zamyka  odcinek ŚWW we Wrocławiu od Mostów - Tumskiego i Piaskowego  do śluzy Mieszczańskiej.

 Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym akwenie zobowiązane są do niezwłocznego opuszczenia go albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych oraz konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
KOMUNIKAT nr 57/2020
 
Wrocław, 13 października 2020
 

Dot. zamknięcie odcinka ODW od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława – prognozowane przekroczenie WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku prognozowanym przekroczeniem WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski w dniu 13.10.2020 r. od godz. 12:00 zamyka odcinek ODW od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
 KOMUNIKAT nr 56/2020
 
Wrocław, 12 października 2020
 

Dot. Remont mostu kolejowego Pomorsko w km 477,7 rzeki Odry - zmniejszenie prześwitu pod przęsłem żeglownym - zmiana terminu

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w nawiązaniu do komunikatu 27/2002 informuje, że w związku z pracami remontowymi na moście kolejowym Pomorsko km 477,7 rzeki Odry pod przęsłem żeglownym są zawieszone rusztowania, które zmniejszą prześwit pod przęsłem żeglownym o 123 cm, do wartości 3,16 m przy stanie WWŻ. Termin zakończenia prac i przywrócenia pierwotnych parametrów mostu - 07 listopada 2020 r.

Jeżeli we okresie prac zajdzie niezbędna konieczność żeglugi jednostki pływającej lub transportu ładunku o wysokości, która wymagają przywrócenia pierwotnych parametrów mostu operator/ armator musi zgłosić taką potrzebę do Centrum Operacyjnego PGW WP RZGW we Wrocławiu tel.: 71 33 78 823 kom 502 662 052 lub ZPH Cigacice tel.:  502 331 252 minimum na 3 dni przed planowanym przejściem pod mostem, w celu uzgodnienia terminu. Pozwoli to na rozebranie rusztowań i przywrócenie parametrów wysokościowych mostu. Mimo ustalonego terminu przejścia, kapitan jednostki przed rozpoczęciem podejścia do przeprawy, minimum 4 km przed mostem, musi uzyskać potwierdzenie od kierownictwa budowy (tel. 577 312 033 lub 577 712 032 lub 577 727 022), że rusztowanie zostało zdemontowane i most jest przygotowany do przejścia jednostki. W przypadku braku takiego potwierdzenia należy bezwzględnie powstrzymać się od dalszej żeglugi w kierunku mostu, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Centrum Operacyjne lub ZPH Cigacice lub ZPH Słubice.

Przejście pod mostem może się odbywać tylko w porze dziennej, w warunkach dobrej widzialności.

Załogi wszystkich jednostek zamierzających przejść pod tym obiektem są zobowiązane do upewnienia się czy parametry wysokościowe pozwalają na bezpieczną żeglugę pod nim oraz do zachowania szczególnej ostrożności i do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
KOMUNIKAT nr 55/2020
 
Wrocław, 12 października 2020
 

Dot. Przejście fali wezbraniowej na Odrze

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z intensywnymi opadami deszczu, na Odrze jest prognozowany wzrost poziomu wody do stanów ostrzegawczych i alarmowych z możliwością przekroczenia stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ). Powyższa sytuacja hydrologiczna może spowodować konieczność zamknięcia niektórych odcinków ODW. Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o pilne śledzenie komunikatów pogodowych i nawigacyjnych, dostosowanie swoich planów żeglugowych do warunków nawigacyjnych panujących na szlaku oraz do parametrów jednostek i kwalifikacji załogi. Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność wzmożonego nadzoru nad obiektami będącymi na postoju. Jednocześnie przypominamy, że niezależnie od wydawanych komunikatów, w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
KOMUNIKAT nr 54/2020
Wrocław, 09 października 2020
 
Dot. otwarcie odcinka ODW od km 181,3 ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława
 
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 09.10.2020 r. od godz. 16:00 otwiera odcinek ODW od km 181,3 ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława z głębokością tranzytową 140 cm.

Godziny pracy śluz 06:00-22:00

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
KOMUNIKAT nr 53/2020
 
Wrocław, 09 października 2020
 

Dot.  otwarcie odcinka Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Macieja   km 251,8 Odry do śluzy Mieszczańskiej

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 10.10.2020 r.  od godz. 06:00 zostanie otwarty dla żeglugi odcinek Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Macieja km 251,8 rzeki Odry do śluzy Mieszczańskiej z głębokością tranzytową 100 cm.

Dodatkowo przypominamy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac udrożnieniowych dalej zostaje zamknięty dla żeglugi odcinek ŚWW od kładki Piaskowej do mostu Młyńskiego. W związku z powyższym zostaje utrzymana dwukierunkowa organizacja ruchu pod mostami Macieja i Tumskim.

Informacje dot. zasad pracy śluzy Mieszczańskiej są zawarte w komunikacie nawigacyjnym nr 26/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
 
 
KOMUNIKAT nr 52/2020
 
 
Wrocław, 07 października 2020
 

Dot. otwarcie odcinka ODW – od km 272 do km 281,6 rzeki Odry (śluza Brzeg Dolny)

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 07.10.2020 r od godz. 15:00 zostaje otwarty odcinek ODW od km 272,0 do km 281,6 rzeki Odry (śluza Brzeg Dolny).

Głębokość tranzytowa na odcinku ODW od km 261,6 (śluza Rędzin) do 281,6m (śluza Brzeg Dolny) wynosi 140 cm.

 Godziny pracy śluz bez zmian.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 

 
 
 KOMUNIKAT nr 51/2020
 
Wrocław, 04 października 2020
 

Dot. zamknięcie odcinka ODW – od km 272 do km 281,6 rzeki Odry (śluza Brzeg Dolny)– przejście fali wezbraniowej.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przejściem fali wezbraniowej  na Odrze i koniecznością obniżenia piętrzenia wody na  jazie  Brzeg Dolny (powodującego brak odpowiednich głębokości tranzytowych w górnym kanale śluzy Brzeg Dolny) od dnia 04.10.2020 r od godz. 15:00 zostaje zamknięty odcinek ODW od km 272 do km 281,6 rzeki Odry (śluza Brzeg Dolny).

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 

 
 KOMUNIKAT nr 50/2020
 
Wrocław, 03 października 2020
 

Dot. zamknięcie odcinka ODW – Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej – przejście fali wezbraniowej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przygotowaniem do przejścia fali wezbraniowej  na Odrze i koniecznością położenia jazu Psie Pole od dnia 03.10.2020 r od godz. 09:00 zostaje zamknięty odcinek ODW Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
KOMUNIKAT nr 49/2020
 
Wrocław, 02 października 2020

 

Dot. zamknięcie odcinka ŚWW we Wrocławiu od Mostu Macieja  do śluzy Mieszczańskiej – przejście fali wezbraniowej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przejściem fali wezbraniowej i związanymi z nią silnymi uciągami wody, szczególnie pod obiektami mostowymi, w dniu 02.10.2020 r., od godz. 18:00, zamyka się odcinek ŚWW we Wrocławiu od Mostu Macieja (km 251,8 rz. Odry) do śluzy Mieszczańskiej.

 Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym akwenie zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
 KOMUNIKAT nr 48/2020
  
Wrocław, 02 października 2020
  

Dot. zamknięcie odcinka ODW od śluzy Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława – prognozowane przekroczenie WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski

       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku prognozowanym przekroczeniem WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski w dniu 02.10.2020 r. od godz. 12:00 zamyka się odcinek od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
KOMUNIKAT nr 47/2020
 
Wrocław, 02 października 2020
 

Dot. czasowe zamknięcie śluzy Ratowice – przebudowa obiektu

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w nawiązaniu do komunikatu 44/2019 zawiadamia, że śluza Ratowice będzie zamknięta od dnia 01.11. 2020 r. Przewidywany termin otwarcia śluzy- połowa kwietnia 2021 roku. Szczegółowa data zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o uwzględnienie zaistniałej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w zależności od sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na Odrze.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 

 
KOMUNIKAT nr 46/2020
Wrocław, 01 października 2020

 

Dot. Remont mostu drogowego W Cigacicach w km 470,8 rzeki Odry - zmniejszenie prześwitu pod przęsłem żeglownym

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami remontowymi na moście drogowym w Cigacicach km 470,8 rzeki Odry w dniach 02.11-15.12.2020 r., zostaną zawieszone rusztowania, które zmniejszą prześwit pod przęsłem żeglownym  o 100 cm - z wartości 3,72 do wartości 2,72 m przy stanie WWŻ.

Jeżeli we wskazanym okresie zajdzie niezbędna konieczność żeglugi jednostki pływającej lub transportu ładunku o wysokości, która wymagają przywrócenia pierwotnych parametrów mostu operator/ armator musi zgłosić taką potrzebę do Centrum Operacyjnego PGW WP RZGW we Wrocławiu tel.: 71 33 78 823 kom 502 662 052 lub ZPH Cigacice tel.: 502 331 252 minimum na 3 dni przed planowanym przejściem pod mostem, w celu uzgodnienia terminu. Pozwoli to na rozebranie rusztowań i przywrócenie parametrów wysokościowych mostu. Mimo ustalonego terminu przejścia, kapitan jednostki przed rozpoczęciem podejścia do przeprawy, minimum 4 km przed mostem, musi uzyskać potwierdzenie od kierownictwa budowy (tel. 577 768 012 lub 577 175 031), że rusztowanie zostało zdemontowane i most jest przygotowany do przejścia jednostki. W przypadku braku takiego potwierdzenia należy bezwzględnie powstrzymać się od dalszej żeglugi w kierunku mostu, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Centrum Operacyjne lub ZPH Cigacice lub ZPH Słubice.

Przejście pod mostem może się odbywać tylko w porze dziennej, w warunkach dobrej widzialności.

Załogi wszystkich jednostek zamierzających przejść pod tym obiektem są zobowiązane do upewnienia się czy parametry wysokościowe pozwalają na bezpieczną żeglugę pod nim oraz do zachowania szczególnej ostrożności i do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 

 
KOMUNIKAT nr 45/2020
  
Wrocław, 21 września 2020

Dot. obniżenie piętrzenia na jazie Janowice 22.09-06.10.2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami remontowymi na śluzie Ratowice w dniach 22.09.2020 r. - 06.10.2020 r. zostanie obniżone piętrzenie wody na jazie Janowice. W związku z powyższym, głębokość tranzytowa na odcinku ODW od śluzy Ratowice do śluzy Janowice zostaje zmniejszona w tym okresie do 100 cm.

W przypadku konieczności przejścia przez ten odcinek jednostek wymagających większej głębokości tranzytowej, prosimy o kontakt z operatorami stopni Janowice lub Ratowice (Nr tel. 502 331 037 lub 609 494 865) w celu uzgodnienia ewentualnego terminu i warunków przejścia.

Prosimy załogi wszystkich jednostek znajdujących się na tym akwenie o zachowanie szczególnej ostrożności, właściwy nadzór na postoju i dostosowanie planów żeglugowych do zmienionych warunków nawigacyjnych.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 

  
 KOMUNIKAT nr 44/2020
 

Wrocław, 15 września 2020

Dot. obniżenie piętrzenia na jazie Ratowice 16-18.09.2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami remontowymi na śluzie Ratowice w dniach 16.09.2020 r. - 18.09.2020 r. zostanie obniżone piętrzenie wody na jazie Ratowice. W związku z powyższym, głębokość tranzytowa na odcinku ODW od śluzy Oława do śluzy Ratowice zostaje zmniejszona w tym okresie do 100 cm.

W przypadku konieczności przejścia przez ten odcinek jednostek wymagających większej głębokości tranzytowej, prosimy o kontakt z operatorami stopnia Ratowice (Nr tel. 502 555 011 lub 609 494 865) w celu uzgodnienia ewentualnego terminu i warunków przejścia.

Prosimy załogi wszystkich jednostek znajdujących się na tym akwenie o zachowanie szczególnej ostrożności, właściwy nadzór na postoju  i dostosowanie planów żeglugowych do zmienionych warunków nawigacyjnych

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 

 
KOMUNIKAT nr 43/2020
 

Wrocław, 10 września 2020

Dot.  otwarcie odcinka Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Macieja   km 251,8 Odry do śluzy Mieszczańskiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 10.09.2020 r.  od godz. 09:00 zostanie otwarty dla żeglugi odcinek Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Macieja km 251,8 rzeki Odry do śluzy Mieszczańskiej z głębokością tranzytową 100 cm.

Dodatkowo przypominamy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac udrożnieniowych dalej zostaje zamknięty dla żeglugi odcinek ŚWW od kładki Piaskowej do mostu Młyńskiego. W związku z powyższym zostaje utrzymana dwukierunkowa organizacja ruchu pod mostami Macieja i Tumskim.

Informacje dot. zasad pracy śluzy Mieszczańskiej są zawarte w komunikacie nawigacyjnym nr 26/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
KOMUNIKAT nr 42/2020

Wrocław, 09 września 2020

Dot. Remont mostu drogowego w Ścinawie w km 331,90 rzeki Odry - zmniejszenie prześwitu pod przęsłem żeglownym oraz zamknięcie przejścia w trakcie prac wózków serwisowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w nawiązaniu do komunikatu 40/2020 informuje, że w związku z pracami remontowymi na moście drogowym w Ścinawie w km 331,90 rzeki Odry pod przęsłem żeglownym została zawieszona konstrukcja dla wózków serwisowych, która zmniejsza prześwit pod przęsłem żeglownym o 43 cm, do wartości 3,58 m przy stanie Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ).

Obowiązuje całkowity zakaz przejścia pod mostem, gdy wózki będą się znajdowały pod przęsłem żeglownym, do czasu potwierdzenia możliwości przejścia na zasadach przedstawianych poniżej.

Aby przejść pod mostem należy z minimum 3 godzinnym wyprzedzeniem podać operatorowi wózków (tel. - 602 163 383, 603 882 528, 661 334 006) czas dojścia do przeprawy.

Mimo ustalonego terminu przejścia, kapitan jednostki przed rozpoczęciem bezpośredniego podejścia do przeprawy, minimum 4 km przed mostem, musi uzyskać potwierdzenie od kierownictwa budowy lub operatorów wózków (tel. jw. lub na kanale 10 UKF), że wózki przemieszczono i zadokowano poza skrajnią żeglugową oraz most jest przygotowany do przejścia jednostki. W przypadku braku takiego potwierdzenia należy bezwzględnie powstrzymać się od dalszej żeglugi w kierunku mostu, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ZPH Chobienia tel. 609 222 442 lub Centrum Operacyjne 71 31 80 587

Przejście pod mostem może się odbywać tylko w porze dziennej, w warunkach dobrej widzialności.

Załogi wszystkich jednostek zamierzających przejść pod tym obiektem są zobowiązane do upewnienia się czy parametry wysokościowe pozwalają na bezpieczną żeglugę pod nim oraz do zachowania szczególnej ostrożności i do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego.

Deklarowany termin zakończenia prac remontowych na obiekcie - sierpień 2021 r. Szczegółowa data przywrócenia parametrów mostu zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna


  
 KOMUNIKAT nr 41/2020

Wrocław, 08 września 2020

Dot.  zamknięcie odcinka Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Macieja km 251,8 Odry do śluzy Mieszczańskiej – przejście fali wezbraniowej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przejściem fali wezbraniowej i związanymi z nią silnymi uciągami wody, szczególnie pod obiektami mostowymi, w dniu 08.09.2020 r.  od godz. 08:00 zostanie zamknięty dla żeglugi odcinek Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Macieja km 251,8 rzeki Odry do śluzy Mieszczańskiej.

Wszystkie jednostki znajdujące się na powyższym akwenie zobowiązane są do jego opuszczenia lub przejścia do miejsc schronienia.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 
 KOMUNIKAT nr 40/2020

Wrocław, 04 września 2020

Dot. Prace remontowe na moście drogowym w Ścinawie km 331,90 rzeki Odry- zmniejszenie prześwitu pod przęsłem żeglownym

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z pracami remontowymi na moście drogowym w Ścinawie (km 331,90 rzeki Odry), pod przęsłem żeglownym został zmniejszony prześwit o 43 cm do wartości 3,58 m przy stanie najwyższej wody żeglownej (WWŻ)

Przejście pod mostem może się odbywać tylko w porze dziennej, w warunkach dobrej widzialności z bezwzględnym stosowaniem się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego.

 Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


  
KOMUNIKAT nr 39/2020

Wrocław, 25 sierpnia 2020

Dot. otwarcie odcinka ODW od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława oraz przywrócenie pracy śluzy Brzeg Opolski

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od km 181,30 (Ujście Nysy Kłodzkiej) do śluzy Oława oraz przywraca pracę śluzy Brzeg Opolski.

Głębokość tranzytowa na powyższym odcinku wynosi 150 cm.

Godziny pracy śluz 06:00-22:00.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 


  

KOMUNIKAT nr 37/2020

Wrocław, 24 sierpnia 2020

Dot.  otwarcie odcinka Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Macieja   km 251,8 Odry do śluzy Mieszczańskiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 24.08.2020 r.  od godz. 15:00 zostanie otwarty dla żeglugi odcinek Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Macieja km 251,8 rzeki Odry do śluzy Mieszczańskiej.

Dodatkowo przypominamy, że informacje dot. zasad pracy śluzy Mieszczańskiej są zawarte w komunikacie nawigacyjnym nr 26/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 36/2020

Wrocław, 24 sierpnia 2020

Dot. usunięcie awarii jazu Psie Pole – otwarcie odcinka Bocznego Szlaku Żeglownego od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przywróceniem piętrzenia na jazie Psie Pole,
w dniu 24.08.2020 r. od godz. 15:00 zostanie otwarty odcinek Bocznego Szlaku Żeglownego od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej.

Głębokość tranzytowa na tym odcinku wynosi 180 cm.

Śluzy Szczytniki i Miejska będą pracować w godz. od 06:30 do 21:30.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 35/2020

Wrocław, 24 sierpnia 2020

Dot.  otwarcie śluzy Brzeg Dolny km 281,6 rzeki Odry – przywrócenie piętrzenia na jazie Brzeg Dolny

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z usunięciem awarii w dniu 24.08.2020 r. od godziny 08:00 śluza Brzeg Dolny została otwarta dla żeglugi.

Dodatkowo informujemy, że na jazie Brzeg Dolny w zostało przywrócone piętrzenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 34/2020

Wrocław, 22 sierpnia 2020

Dot. Awaria jazu Psie Pole – zamknięcie odcinka Bocznego Szlaku Żeglownego od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z awarią jazu Psie Pole, uniemożliwiającą utrzymanie piętrzenia, w dniu  22.08.2020 r. od godz. 18:00 zostanie zamknięty odcinek Bocznego Szlaku Żeglownego od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o uwzględnienie powyższej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

Informacja o otwarciu powyższego odcinka zostanie podana w oddzielnym komunikacie.                                                                                                                

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 33/2020

Wrocław, 21 sierpnia 2020

Dot.  zamknięcie odcinka Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Macieja   km 251,8 Odry do śluzy Mieszczańskiej – przejście fali wezbraniowej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przejściem fali wezbraniowej i związanymi z nią silnymi uciągami wody, szczególnie pod obiektami mostowymi, w dniu 21.08.2020 r.  od godz. 14:30 zostanie zamknięty dla żeglugi odcinek Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Macieja km 251,8 rzeki Odry do śluzy Mieszczańskiej.

Wszystkie jednostki znajdujące się na powyższym akwenie zobowiązane są do jego opuszczenia lub przejścia do miejsc schronienia.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 32/2020

Wrocław, 21 sierpnia 2020

Dot.  zamknięcie śluzy Brzeg Dolny km 281,6 rzeki Odry – awaria. Obniżenie piętrzenia na jazie Brzeg Dolny.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z awarią, śluza Brzeg Dolny w dniu 21.08.2020 r.  została zamknięta dla żeglugi.

Na obiekcie są obecnie prowadzone działania w celu usunięcia awarii i przywrócenia możliwości śluzowania jednostek.

Dodatkowo informujemy, że w związku z koniecznością przeprowadzenia fali wezbraniowej w dniu dzisiejszym zostanie obniżone piętrzenie na jazie Brzeg Dolny do stanu 650 cm na wodowskazie górnym śluzy BD.  Prosimy załogi wszystkich jednostek znajdujących się akwenie  powyżej jazu o zachowanie szczególnej ostrożności, właściwy nadzór na postoju i dostosowanie planów żeglugowych do zmienionych warunków nawigacyjnych. Należy zwrócić szczególną uwagę na głębokości przy nabrzeżach i miejsca postoju, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo jednostkom w czasie zmian poziomu wody.

Termin przywrócenia pracy śluzy zostanie podany w oddzielnym komunikacie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 31/2020

Wrocław, 21 sierpnia 2020

Dot. Awaria śluzy Mieszczańskiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z awarią oraz przejściem wód wezbraniowych w dniach 21, 22,23.08.2020 śluza Mieszczańska będzie nieczynna.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o uwzględnienie powyższej sytuacji w swoich planach żeglugowych

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 30/2020

Wrocław, 20 sierpnia 2020 r

Dot. zamknięcie odcinka ODW od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława – prognoza przekroczenia WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku prognozowanym przekroczeniem WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski w dniu 20.08.2020 r. od godz. 14:00 zamyka dla żeglugi odcinek ODW od km 181,30 (Ujście Nysy Kłodzkiej) do śluzy Oława.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejście do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych oraz potrzeba przygotowania obiektów hydrotechnicznych do przeprowadzana wód i konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych, kwalifikacji załóg i parametrów technicznych jednostek oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 29/2020

Wrocław, 18 sierpnia 2020 r

Dot. obniżenie piętrzenia na jazie Ratowice

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami remontowymi na śluzie Ratowice od dnia 19.08.2020 r. do 04.09.2020 r. zostanie obniżone piętrzenie wody na jazie Ratowice. W związku z powyższym głębokość tranzytowa na odcinku ODW od śluzy Oława do śluzy Ratowice zostaje zmniejszona w tym okresie do 100 cm.

W przypadku konieczności przejścia przez ten odcinek jednostek wymagających większej głębokości tranzytowej prosimy o kontakt z operatorami stopnia Ratowice (Nr tel. 502 555 011 lub 609 494 865) w celu uzgodnienia ewentualnego terminu i warunków przejścia.

Prosimy załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten akwen o zachowanie szczególnej ostrożności, właściwy nadzór na postoju i dostosowanie planów żeglugowych do zmienionych warunków nawigacyjnych.

 Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna


 

KOMUNIKAT nr 28/2020

Wrocław, 18 sierpnia 2020 r

Dot.  zamknięcie śluzy Brzeg Opolski km 198,6 rzeki Odry - awaria

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z awarią, śluza Brzeg Opolski została   w dniu 18.08.2020 r.  zamknięta dla żeglugi.

W związku z powyższym nie istnieje w chwili obecnej możliwość przejścia przez stopień wodny Brzeg Opolski.

Na obiekcie są prowadzone działania w celu usunięcia awarii i przywrócenia możliwości śluzowania jednostek.

Termin przywrócenia pracy śluzy zostanie podany w oddzielnym komunikacie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


  

KOMUNIKAT nr 27/2020

Wrocław, 10 sierpnia 2020 r

Dot. Remont mostu kolejowego Pomorsko w km 477,7 rzeki Odry - zmniejszenie prześwitu pod przęsłem żeglownym

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami remontowymi na moście kolejowym Pomorsko km 477,7 rzeki Odry w dniach 14.09-12.10.2020 r. pod przęsłem żeglownym zostaną zawieszone rusztowania, które zmniejszą prześwit pod przęsłem żeglownym o 123 cm, do wartości 3,16 m przy stanie WWŻ. 

Jeżeli we wskazanym okresie zajdzie niezbędna konieczność żeglugi jednostki pływającej lub transportu ładunku o wysokości, która wymagają przywrócenia pierwotnych parametrów mostu operator/ armator musi zgłosić taką potrzebę do Centrum Operacyjnego PGW WP RZGW we Wrocławiu tel.: 71 33 78 823 kom 502 662 052 lub ZPH Cigacice tel.:  502 331 252 minimum na 3 dni przed planowanym przejściem pod mostem, w celu uzgodnienia terminu. Pozwoli to na rozebranie rusztowań i przywrócenie parametrów wysokościowych mostu. Mimo ustalonego terminu przejścia, kapitan jednostki przed rozpoczęciem podejścia do przeprawy, minimum 4 km przed mostem, musi uzyskać potwierdzenie od kierownictwa budowy (tel. 577 312 033 lub 577 712 032 lub 577 727 022), że rusztowanie zostało zdemontowane i most jest przygotowany do przejścia jednostki. W przypadku braku takiego potwierdzenia należy bezwzględnie powstrzymać się od dalszej żeglugi w kierunku mostu, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Centrum Operacyjne lub ZPH Cigacice lub ZPH Słubice.

Przejście pod mostem może się odbywać tylko w porze dziennej, w warunkach dobrej widzialności.

Załogi wszystkich jednostek zamierzających przejść pod tym obiektem są zobowiązane do upewnienia się czy parametry wysokościowe pozwalają na bezpieczną żeglugę pod nim oraz do zachowania szczególnej ostrożności i do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 


  

KOMUNIKAT nr 26/2020

Wrocław, 06 sierpnia 2020 r

Dot. otwarcie śluzy Mieszczańskiej oraz odcinka Odry Południowej od śluzy Mieszczańskiej do stoczni Malbo.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 07.08.2020 r. od godz. 10:00 zostaną otwarte dla żeglugi śluza Mieszczańska i odcinek Odry Południowej od śluzy Mieszczańskiej do stoczni Malbo (km 254,0 rzeki Odry).

  1. Warunki śluzowania na śluzie Mieszczańskiej:

Maksymalne parametry jednostek:

długość L=24,00 m, szerokość B=4,80 m, zanurzenie T= 0,50 m.

Śluza będzie otwarta w piątki, soboty i niedziele w godzinach 10.00-18.00

Łączność z operatorem śluzy: kanał 74 UKF lub tel. 502 331 251

Na odcinku od wejścia do dolnego kanału śluzy i w śluzie jest wprowadzony zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego. W kanale śluzowym obowiązuje zakaz cumowania do nabrzeża.

Załogi wszystkich jednostek przechodzących przez śluzę są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności oraz do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego i poleceń operatora śluzy.

 1. Głębokość tranzytowa:
 • w dolnym kanale śluzy Mieszczańskiej wynosi 100 cm,
 • na odcinku Odry Południowej od wyjścia z dolnego kanału śluzy Mieszczańskiej do km 254,0 (stocznia Malbo) wynosi – 110 cm

Na powyżej wskazanych odcinkach obowiązuje zakaz wytwarzania fali.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 25/2020

Wrocław, 26 lipca 2020 r

Dot. przywrócenie możliwości śluzowania wszystkich jednostek na stopniu wodnym  Rędzin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z usunięciem awarii na stopniu wodnym Rędzin, w dniu 26.07.2020 r. od godz. 11:00 zostanie przywrócona możliwość śluzowania wszystkich jednostek przez śluzę Larsenową.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 24/2020

Wrocław, 25 lipca 2020 r

Dot. Awaria śluz I i II na stopniu wodnym  Rędzin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z awarią, obie śluzy I i II (Ceglana i Larsenowa)  na stopniu wodnym Rędzin w dniu 25.07.2020 r. od godz. 19:00 zostały zamknięte dla żeglugi, z możliwością śluzowania małych jednostek śluzą tzw. Ceglaną - po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą śluzy. Przejście powinno obywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i bezwzględnym stosowaniem się do poleceń operatora śluzy.

Informacja o przewróceniu normalnej pracy śluz zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 23/2020

Wrocław, 24 lipca 2020 r

Dot. Otwarcie odcinka ODW od km 181,3 (granica PGW WP RZGW we Wrocławiu) do śluzy Janowice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 25.07.2020 r. od godz. 08:00 otwiera dla żeglugi odcinki ODW:

 - od km 181,3 (granica PGW WP RZGW we Wrocławiu) do śluzy Oława z głębokością tranzytową 140 cm oraz

- od śluzy Oława do śluzy Janowice z głębokością tranzytową 160 cm.

 Godziny pracy śluz 06:00-22:00

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 22/2020

Wrocław, 16 lipca 2020 r.

Dot. Otwarcie odcinka ODW od śluzy Janowice do śluzy Bartoszowice oraz zmiana głębokości tranzytowych na Górnej Odrze Wrocławskiej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 16.07.2020 r. od godz. 08:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW od śluzy Janowice do śluzy Bartoszowice z głębokością tranzytową 160 cm.

Godziny pracy śluz 06:00-22:00

Dodatkowo ulegają zmianie głębokości tranzytowe na Górnej Odrze Wrocławskiej..

Na odcinku:

od śluzy Opatowice do mostu Grunwaldzkiego głębokość tranzytowa wynosi 160 cm,

od mostu Grunwaldzkiego do mostów Piaskowego i Tumskiego głębokość tranzytowa wynosi 120 cm,

ŚWW od mostów Piaskowego i Tumskiego do śluzy Mieszczańskiej głębokość tranzytowa wynosi 100 cm.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna


 

KOMUNIKAT nr 21/2020

Wrocław, 14 lipca 2020 r.

Dot. otwarcie odcinka Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w dniu 14.07.2020 r. od godz. 12:00 zostanie otwarty odcinek Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej.

Głębokość tranzytowa na tym odcinku wynosi 180 cm.

Śluzy Szczytniki i Miejska będą pracować w godz. od 06:30 do 21:30

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 20/2020

Wrocław, 10 lipca 2020 r

Komunikat został anulowany


 

KOMUNIKAT nr 19/2020

Wrocław, 10 lipca 2020 r

Dot. Otwarcie odcinka ODW od śluzy Rędzin do śluzy Brzeg Dolny

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 10.07.2020 r., od godz. 10:00 otwiera dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej od śluzy Rędzin do śluzy Brzeg Dolny

z głębokością tranzytową 180 cm; godziny pracy śluz 06:00-22:00,

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 18/2020

Wrocław, 08 lipca 2020 r

Dot. Otwarcie odcinków ODW od śluzy Bartoszowice do śluzy Rędzin i ŚWW

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 08.07.2020 r., od godz. 13:00, otwiera dla żeglugi odcinki:

- Głównego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Bartoszowice do śluzy Rędzin z głębokością tranzytową 180 cm; godziny pracy śluz 06:00-22:00,

- Bocznego Szlaku Żeglownego od śluzy Miejskiej do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym z głębokością tranzytową 180 cm,

- Odry Wrocławskiej od stoczni MALBO do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym głębokością tranzytową 180 cm,

- Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Macieja do śluzy Mieszczańskiej oraz od mostu Tumskiego do mostu Młyńskiego z głębokością tranzytową 100 cm.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia prac udrożnieniowych dalej zostaje zamknięty dla żeglugi odcinek ŚWW od kładki Piaskowej do mostu Młyńskiego. W związku z powyższym zostaje zmieniona organizacja ruchu pod mostami Macieja i Tumskim na dwukierunkową.

Załogi wszystkich jednostek nawigujących na tym akwenie prosimy o stosowanie się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


  

KOMUNIKAT nr 17/2020 

Wrocław, 07 lipca 2020 r

Dot. otwarcie odcinka Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Opatowice do Mostów - Tumskiego i Piaskowego oraz odcinka ŚWW od mostu Piaskowego do mostu Macieja

    

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 07.07.2020 r., od godz. 11:00, otwiera:

 odcinek Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Opatowice do Mostów Tumskiego i Piaskowego z głębokością tranzytową na wskazanym odcinku 180 cm.

oraz odcinek ŚWW od mostu Piaskowego do mostu Macieja z głębokością tranzytową na wskazanym odcinku 120 cm.

Śluza Opatowice nieczynna – remont.

Dodatkowo informujemy, że w dalszym ciągu na Odrze występują podwyższone stany i przepływy wody a rzeka niesie duże ilości zanieczyszczeń. W związku z powyższym prosimy załogi wszystkich jednostek wychodzących na wskazany odcinek o zachowanie szczególnej ostrożności i do dostosowanie planów żeglugowych do możliwości technicznych sprzętu i posiadanych kwalifikacji.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 


 

KOMUNIKAT nr 16/2020

Wrocław, 22 czerwca 2020 r

Dot. zamknięcie odcinków ODW od śluzy Oława do śluzy Brzeg Dolny - przejście fali wezbraniowej

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z prognozowanym przekroczeniem WWŻ na wodowskazie Oława oraz koniecznością przygotowania obiektów hydrotechnicznych do przejścia fali wezbraniowej w dniu 22.06.2020 r., od godz. 10:00, zamyka się dla żeglugi odcinki ODW  od śluzy Oława do śluzy Brzeg Dolny wraz ze wszystkimi akwenami Wrocławskiego Węzła Wodnego  w tym Główny Szlak Żeglowny od śluzy Bartoszowice do śluzy Rędzin oraz Boczny Szlak Żeglowny od śluzy Opatowice do Mostów Piaskowego  i Tumskiego.

 Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym akwenie zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejście do bezpiecznego miejsca schronienia.

W przypadku gdy jednostka lub obiekt pływający nie mogą przejść lub być przeprowadzone do bezpiecznego miejsca schronienia właściciel i załoga zobowiązani są do odpowiedniego dla przejścia fali wezbraniowej zacumowania jednostek bądź obiektów oraz stały nadzór nad nimi.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 15/2020

Wrocław, 20 czerwca 2020 r

Dot. zamknięcie odcinka ŚWW we Wrocławiu od Mostów - Tumskiego i Piaskowego  do śluzy Mieszczańskiej – przejście fali wezbraniowej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przejściem fali wezbraniowej w dniu 20.06.2020 r., od godz. 16:00, zamyka się odcinek ŚWW we Wrocławiu od Mostów - Tumskiego i Piaskowego  do śluzy Mieszczańskiej.

 Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym akwenie zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejście do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 14/2020

Wrocław, 20 czerwca 2020 r

Dot. zamknięcie odcinka ODW od śluzy Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława – przekroczenie WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku prognozowanym przekroczeniem WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski w dniu 20.06.2020 r. od godz. 16:00 zamyka się odcinek od śluzy Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejście do bezpiecznego miejsca schronienia

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 13/2020

Wrocław, 20 czerwca 2020 r

Dot. zamknięcie odcinka ODW – Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej – przejście fali wezbraniowej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przygotowaniem do przejścia fali wezbraniowej  na Odrze i koniecznością położenia jazu Psie Pole w dniu 20.06.2020 r od godz. 14:00 zostanie zamknięty odcinek ODW Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

 Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.

 


 

KOMUNIKAT nr 12/2020

Wrocław, 19 czerwca 2020 r

Dot. Przemieszczanie się fali wezbraniowej na Odrze - możliwość przekroczenia WWŻ na niektórych odcinkach ODW

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z intensywnymi opadami, w dorzeczu Górnej Odry nastąpił znaczny wzrost poziomu wody z prognozowanym przekroczeniem stanów ostrzegawczych w niektórych przekrojach wodowskazowych. Spowoduje to przemieszczanie się fali wezbraniowej  ze zwiększoną wartością  przepływów wody  oraz z możliwym przekroczeniem stanów Najwyżej Wody Żeglownej (WWŻ) na niektórych odcinkach ODW. Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 11/2020

Wrocław, 22 maja 2020 r

 Dot. otwarcie odcinka Śródmiejskiego Węzła Wodnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że dnia 23.05.2020 r. zostaje otwarty dla żeglugi odcinek Śródmiejskiego Węzła Wodnego od kładki Piaskowej (km 0,94 Odry Północnej) do mostu Tumskiego (km 0,20 Odry Północnej). Jednocześnie zostaje na obszarze Śródmiejskiego Węzła Wodnego zostaje przywrócona poprzednia organizacja ruchu tj.:

pod mostem Macieja (km 251,80 Odry) zostaje przywrócony ruch jednokierunkowy w dół rzeki, natomiast na odcinku od przesmyku Klary dalej pod mostem Młyńskim i Tumskim obowiązuje ruch jednokierunkowy w górę rzeki.

    Prosimy załogi wszystkich jednostek nawigujących na tym akwenie o zachowanie szczególnej ostrożności i o bezwzględne stosowanie się do wystawionego oznakowania.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 10/2020

Wrocław, 19 maja 2020 r.

 Dotyczy: czasowego zwolnienia z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, w okresie od 16 maja do 30 września 2020 r., związanego z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U z 2020, poz. 875), która wprowadziła m. in. zmiany do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). Zgodnie z dodanym do ustawy Prawo Wodne art. 568 a do dnia 30 września 2020 r. zwalnia się z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych, podmioty wykonujące czynności, o których mowa w art. 306 ust. 1 Prawa Wodnego tj.:

1) przewóz osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi;

2) przewóz towarów statkami towarowymi;

3) żeglugę pustych statków towarowych;

4) holowanie lub spław drewna;

5) korzystanie ze śluz lub pochylni.

Zwolnienie obowiązuje od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. od dnia 16 maja 2020 r. 

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 09/2020

Wrocław, 12 maja 2020 r.

Dot. obniżenie piętrzenia na jazie  Ratowice

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami remontowymi na śluzie Ratowice od dnia  13.05.2020 r. do 29.05.2020 r. zostanie obniżone piętrzenie wody na jazie  Ratowice. W związku z powyższym głębokość tranzytowa  na odcinku ODW od śluzy Oława do śluzy Ratowice zostaje zmniejszona w tym okresie do 100 cm.

W przypadku konieczności przejścia przez ten odcinek jednostek wymagających większej głębokości tranzytowej prosimy o kontakt z operatorami stopnia Ratowice (Tel. nr 502 555 01 lub 609 494 865) w celu uzgodnienia ewentualnego terminu i warunków przejścia.

Prosimy załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten akwen o zachowanie szczególnej ostrożności, właściwy nadzór na postoju  i dostosowanie planów żeglugowych do zmienionych warunków nawigacyjnych.

 Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


  

KOMUNIKAT nr 08/2020

Wrocław, 05 maja 2020 r.

Dot. obniżenia piętrzenia na jazie Rędzin – prace remontowe cd

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w nawiązaniu do komunikatu 5/2020 informuje, że z powodu prac remontowych na stopniu wodnym Rędzin w dniach  06.05.2020 r. - 31.05.2020 r. będzie obniżone piętrzenie wody na jazie Rędzin o ok. 20 cm, do wartości 500 cm na wodowskazie wody górnej śluzy Rędzin.

Załogi wszystkich jednostek nawigujących na akwenach w strefie oddziaływania jazu Rędzin są zobowiązane do wzmożonej ostrożności i właściwego nadzoru nad jednostkami będącymi na postoju. Należy zwrócić szczególną uwagę na głębokości przy nabrzeżach i miejsca postoju, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo jednostkom w czasie zmian poziomu wody.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 07/2020

Wrocław29 kwietnia2020 r.

Dot. otwarcie odcinka Bocznego Szlaku Żeglownego 

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w dniu 30.04.2020 r.zostanie otwarty odcinek Bocznego Szlaku Żeglownego od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej.

 • Głębokość tranzytowa na tym odcinku wynosi 18cm.
 • Śluzy Szczytniki i Miejska będą pracować w godz. od 07:00 do 21:00

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 06/2020

Wrocław, 31 marca 2020 r.

Dot. otwarcie śluzy Ratowice

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w dniu 01.04.2020 r. zostanie otwarta śluza Ratowice oraz odcinek ODW od śluzy Oława do śluzy Ratowice.

W związku z prowadzonymi pracami na śluzie Ratowice będzie ona czynna wyłącznie w porze dziennej (w godz. 06:00-22:00) Wszystkie jednostki pływające, które będą chciały przejść przez ten obiekt, a nie będzie to możliwe w porze dziennej, proszone są o oczekiwanie na przejście w awanportach śluz Oława lub Janowice.

Ze względu na częściowe zdemontowanie infrastruktury śluzy, w tym kierownic przy głowach, przy podejściu i śluzowaniu prosimy o uzgodnienie manewrów z obsługą śluzy i bezwzględne stosowanie się do ich poleceń (łączność na kanale 74 UKF lub Tel. 71 318 91 96)

Dodatkowo informujemy, że głębokość tranzytowa od km 181,30 (Ujście Nysy Kłodzkiej) do śluzy Oława zostaje zwiększona do 160 cm, a od śluzy Oława do śluzy Janowice zostaje utrzymana 180 cm.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 05/2020

Wrocław, 25 marca 2020 r.

Dot. obniżenia piętrzenia na jazie Rędzin – prace remontowe cd

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w nawiązaniu do komunikatu 1/2020 informuje, że z powodu prac remontowych na stopniu wodnym Rędzin przedłuża, do dnia 30.04.2020 r. obniżenie piętrzenia wody na jazie Rędzin o ok. 20 cm, do wartości 500 cm na wodowskazie wody górnej śluzy Rędzin.

Załogi wszystkich jednostek nawigujących na akwenach w sferze oddziaływania jazu Rędzin są zobowiązane do wzmożonej ostrożności i właściwego nadzoru nad jednostkami będącymi na postoju. Należy zwrócić szczególną uwagę na głębokości przy nabrzeżach i miejsca postoju, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo jednostkom w czasie zmian poziomu wody.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT nr 04/2020

Wrocław, 05 marca 2020 r.

Dot. obniżenia piętrzenia na jazie Janowice – przedłużenie terminu czasowego zamknięcia odcinka ODW od śluzy Ratowice do śluzy  Janowice

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w nawiązaniu do komunikatu 3/2020, informuje, że z powodu kontynuacji prac na śluzie Ratowice i związaną z tym koniecznością obniżenia piętrzenia wody na jazie Janowice, przedłużeniu ulega termin zamknięcia odcinka ODW od śluzy Ratowice do śluzy Janowice - do dnia 27.03.2020 r.

Użytkowników ODW prosimy o uwzględnienie powyżej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT 03/2020 

Wrocław, 06 lutego 2020 r.

Dot. obniżenia piętrzenia na jazie Janowice – czasowe zamknięcie odcinka ODW od śluzy Ratowice do śluzy  Janowice

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z powodu prac na śluzie Ratowice i związaną z tym koniecznością obniżenia piętrzenia wody na jazie Janowice od dnia 10.02.2020 r. do dnia 06.03.2020 r. będzie zamknięty odcinek ODW od śluzy Ratowice do śluzy Janowice.

Wszystkie jednostki pływające znajdujące się na powyższym akwenie proszone są o jego opuszczenie przed datą jego zamknięcia. Użytkowników ODW prosimy o uwzględnienie powyżej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 

KOMUNIKAT 02/2020 

Wrocław, 21 stycznia 2020 r.

 Dot. obniżenia piętrzenia na jazie Różanka – czasowe zamknięcie odcinka ODW od śluzy Zacisze do śluzy Różanka

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z powodu prac na jazie Psie Pole i związaną z tym koniecznością obniżenia piętrzenia wody na jazie Różanka od dnia 22.01.2020 r. do dnia 24.01.2020 r. będzie zamknięty odcinek ODW od śluzy Zacisze do śluzy Różanka.

Wszystkie jednostki pływające znajdujące się na powyższym akwenie proszone są o jego opuszczenie przed datą jego zamknięcia.

Użytkowników ODW prosimy o uwzględnienie powyższej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna