Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest administratorem dwóch śródlądowych dróg wodnych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych:

  • rzeka Nysa Łużycka od miejscowości Gubin do ujścia do rzeki Odry - trwale wyłączona z eksploatacji na całym odcinku (km 15+000 - 0+000)
  • rzeka Odra - na odcinku od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181+300), wraz z kanałem śluzy Oława oraz systemem dróg wodnych we Wrocławiu, tj. Starą Odrą, Kanałem Miejskim i Kanałem Żeglugowym (Nawigacyjnym), do ujścia Warty (km 617+600)

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych, wyżej wymienionym drogą wodnym nadano klasy:

klasyfikacja 1

 

W październiku 2020r. wydano nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Obecnie na drogach wodnych rzeki Odry obowiązuje poniższa klasyfikacja:

klasyfikacja 2

 Klasyfikacja dróg wodnych na obszarze PGW WP RZGW we Wrocławiu, zgodna z powyższym Rozporządzeniem, została przedstawiona poniżej (aby pobrać większy rozmiar należy kliknąć w obrazek):

mapka A3 750x1040 all

Ponadto na wymienionych drogach wodnych obowiązują przepisy prawa miejscowego w postaci Zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków. Załączniki do przedmiotowego Zarządzenia określają m.in. graniczne wartości wodowskazowe WWŻ dla poszczególnych odcinków Odrzańskiej Drogi Wodnej:

WWŻ 2

1) Dotyczy pchaczy, holowników, lodołamaczy, zestawów pchanych i sprzężonych oraz jednostek przeznaczonych do wykonywania prac technicznych i utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw.
2) Dotyczy statków pasażerskich oraz jednostek do zarobkowego przewozu osób oraz jachtów komercyjnych podlegających obowiązkowi uzyskania uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej.
3) Dotyczy jednostek pływających przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, w tym jachtów komercyjnych nie podlegających obowiązkowi uzyskania uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej oraz jednostek do amatorskiego połowu ryb.
4) Dotyczy jednostek żaglowych, bez napędu oraz z napędem mechanicznym do 10 kW.
5) Dotyczy jednostek z napędem mechanicznym do 10 kW.
6) W przypadku konieczności pracy jazów i związane z tym zwiększone przepływy, Śródmiejski Węzeł Wodny, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi, może być zamykany komunikatem nawigacyjnym wcześniej, przed osiągnięciem WWŻ.

W  przedmiotowym Zarządzeniu określono również dopuszczalne maksymalne parametry pojedynczych statków, zestawów pchanych i zestawów sprzężonych na danych odcinkach śródlądowych dróg wodnych:

parametry wr

 

Na odcinku ODW od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542+400) do ujścia Warty (km 617+600) obowiązuje Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej. Żegluga przy wysokich stanach wody została opisana w § 5 ust. 1-4 przedmiotowego Zarządzenia.

WWŻ szcz

 

W § 2 powyższego Zarządzenia określono także wymiary statków i zestawów, głębokości szlaków żeglownych. 

Na rzece Odrze i rzece Odrze Zachodniej długość statku nie może przekraczać 82 m, a szerokość 11,45 m, natomiast na niżej wymienionych odcinkach dróg wodnych zestawy pchane i sprzężone nie mogą przekraczać następujących wymiarów:

parametry sz

PRZEŚWITY POD MOSTAMI - ODRA SWOBODNIE PŁYNĄCA

L.p. Kilometr Odry Nazwa mostu Prześwit po mostem Wodowskaz wskaźnikowy WWŻ
1. 283,2 Kolejowy Brzeg Dolny 5,21 śluza Brzeg Dolny (WD) 530
2. 286,8 Drogowy Brzeg Dolny 9,30 śluza Brzeg Dolny (WD) 530
3. 309,9 Drogowy Lubiąż 6,23 Ścinawa 530
4. 331,6 Kolejowy Ścinawa 4,39 Ścinawa 480
5. 331,9 Drogowy Ścinawa 4,01 Ścinawa 480
6. 355,4 Drogowy Ciechanów 5,00 Głogów 485
7. 392,9 Drogowy Głogów "Tolerancji" 4,83 Głogów 485
8. 393,3 Kolejowy Głogów - Leczno 3,90 Głogów 485
9. 428,8 Drogowy Nowa Sól 4,73 Głogów 485
10. 437,5 Kolejowy "Stany" 3,98 Cigacice 470
11. 469,85 Drogowy Cigacice S3 4,92 Cigacice 470
12. 470,7 Drogowy Cigacice 3,72 Cigacice 470
13. 477,7 Kolejowy Pomorsko 4,39 Krosno Odrzańskie 420
14. 490,5 Kolejowy Nietków 3,79 Krosno Odrzańskie 420
15. 514,1 Drogowy Krosno Odrzańskie 3,80 Krosno Odrzańskie 420

 

Ważne znaki nawigacyjne w ruchu śródlądowym - opracowane na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych

znaki f

 

Akty prawne istotne dla użytkowników drogi wodnej: