KOMUNIKAT nr 79/2020
Wrocław, 19 listopada 2020
 
Dot. budowa mostu tymczasowego w Ścinawie km 331,9 rzeki Odry
 

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z remontem mostu drogowego w Ścinawie będzie wybudowany most tymczasowy ok. 23 m powyżej istniejącej przeprawy. Budowa tymczasowych filarów mostowych będzie prowadzona w nurcie rzeki przez jednostki hydrotechniczne. Parametry mostu tymczasowego po zakończeniu prac: prześwit przy WWŻ będzie limitowała wysokość głównej przeprawy, szerokość przęsła żeglownego 35 m. W związku z prowadzonymi pracami od dnia 23.11.2020 r. do dnia 22.12.2020 wszystkie jednostki chcące przejść przez wskazany rejon są zobowiązane 4 godz. przed podejściem powiadomić jednostkę prowadząca roboty Fabico 5 (tel.: 504 292 025; kanał UKF 10) lub kierownika budowy (tel.: 661 334 006 lub 603 882 528) w celu umożliwienia odprowadzenia sprzętu ze szlaku żeglownego. Dwa kilometry przed mostem kierownik jednostki musi uzyskać potwierdzenie, że szlak jest przejezdny. W przypadku braku takiego potwierdzania należy wstrzymać się od dalszej żeglugi do czasu uzyskania takiej informacji oraz powiadomić o zaistniałej sytuacji kierownictwo budowy (tel.: 603 882 528 lub 661 334 006) oraz ZPH Chobienia tel.: 609 222 442.

Przejście przez wskazany odcinek tylko w porze dziennej i w warunkach dobrej widzialności.

Prosimy załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten akwen o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do przedstawionych procedur i wystawianego oznakowania.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 KOMUNIKAT nr 78/2020
Wrocław, 18 listopada 2020
 
Dot.  czasowe otwarcie śluzy Mieszczańskiej oraz odcinka Odry Południowej od śluzy Mieszczańskiej do stoczni Malbo.
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 19.11.2020 r. od godz. 07:00 zostaną otwarte odcinki Odry Południowej od śluzy Mieszczańskiej do stoczni Malbo (km 254,0 rzeki Odry).

Śluza Mieszczańska a będzie czynna tylko w dniach 19-20.11.2020 r w. godz. 07:00- 14:00

  1. Warunki śluzowania na śluzie Mieszczańskiej:

Maksymalne parametry jednostek: długość L=24,00 m, szerokość B=4,80 m, zanurzenie T= 0,50 m.

Łączność z operatorem śluzy: kanał 74 UKF lub tel. 502 331 251

Na odcinku od wejścia do dolnego kanału śluzy i w śluzie jest wprowadzony zakaz ruchu jednostek bez napędu mechanicznego. W kanale śluzowym obowiązuje zakaz cumowania do nabrzeża.

Załogi wszystkich jednostek przechodzących przez śluzę są zobowiązane do zachowania szczególnej ostrożności oraz do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego i poleceń operatora śluzy.

  1. Głębokość tranzytowa:
  • w dolnym kanale śluzy Mieszczańskiej wynosi 60 cm,
  • na odcinku Odry Południowej od wyjścia z dolnego kanału śluzy Mieszczańskiej do km 254,0 (stocznia MALBO) wynosi – 110 cm

Na powyżej wskazanych odcinkach obowiązuje zakaz wytwarzania fali.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 77/2020
Wrocław, 13 listopada 2020
 

Dot. obniżenie piętrzenia na jazie Ratowice 16.11.2020- 30.04.2021

 

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami remontowymi na śluzie Ratowice od dnia  16.11.2020 r. do dnia  30.04.2021 r. zostanie obniżone piętrzenie wody na jazie Ratowice. W związku z powyższym głębokość tranzytowa na odcinku ODW od śluzy Oława do śluzy Ratowice zostaje zmniejszona w tym okresie do 100 cm.

W przypadku konieczności przejścia przez ten odcinek jednostek wymagających większej głębokości tranzytowej prosimy o kontakt z kierownikiem stopnia Ratowice (Tel. nr 502 655 900) w celu uzgodnienia ewentualnego terminu i warunków przejścia.

Prosimy załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten akwen o zachowanie szczególnej ostrożności, właściwy nadzór na postoju  i dostosowanie planów żeglugowych do zmienionych warunków nawigacyjnych.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 76/2020
Wrocław, 12 listopada 2020
 

dot. otwarcie odcinka ODW od km 181,3 ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 12.11.2020 r. od godz. 12:00 otwiera odcinek ODW od km 181,3 ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława z głębokością tranzytową 140 cm.

Godziny pracy śluz 06:00-22:00

Dodatkowo informujmy, że na wskazanym odcinku utrzymują się wysokie stany wody.  Dlatego bezwzględnie należy zwracać uwagę na wielkości prześwitów pod mostami i innymi przekroczeniami szlaku żeglownego.

W związku z powyższym oraz  brakiem wystawienia pełnego oznakowania, które będzie uzupełniane wraz ze spadkiem poziomu wody, prosimy wszystkie załogi jednostek przechodzących  przez wskazany akwen o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie planów żeglugowych do aktualnych warunków nawigacyjnych.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 75/2020
Wrocław, 10 listopada 2020
 
Dot. czasowe zamknięcie śluzy Różanka oraz górnego kanału śluzowego - prace konserwacyjne na moście Osobowickim
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku pracami konserwacyjnymi na moście Osobowickim we Wrocławiu, w dniu 18.11.2020 r. od godz. 08:00 do godz. 17:00 będzie zamknięta dla żeglugi śluza Różanka oraz jej górny kanał śluzowy.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o  uwzględnienie zaistniałej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 74/2020
Wrocław, 09 listopada 2020

Dot. otwarcie odcinka Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostów Piaskowego i Tumskiego do śluzy Mieszczańskiej

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 09.11.2020 r. od godz. 10:00 zostanie otwarty dla żeglugi odcinek Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostów Piaskowego i Tumskiego do śluzy Mieszczańskiej z głębokością tranzytową 100 cm.

Dodatkowo przypominamy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac udrożnieniowych dalej zostaje zamknięty dla żeglugi odcinek ŚWW od kładki Piaskowej do mostu Młyńskiego. W związku z powyższym zostaje utrzymana dwukierunkowa organizacja ruchu pod mostami Macieja i Tumskim.

Informacje dot. otwarcia śluzy Mieszczańskiej będą podane w oddzielnym komunikacie nawigacyjnym.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 73/2020
Wrocław, 05 listopada 2020
 
Dot. zamknięcie odcinka ODW od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława –  przekroczenie WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku przekroczeniem WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski, w dniu 05.11.2020 r. od godz. 10:00 zamyka odcinek ODW od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 72/2020
Wrocław, 03 listopada 2020
 
Dot. otwarcie odcinków ODW – Bocznego Szlaku Żeglownego oraz ŚWW we Wrocławiu od śluzy Opatowice do mostów Piaskowego i Tumskiego.
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 03.11.2020 r. od godz. 13:00 zostają otwarte odcinki ODW:

Bocznego Szlaku Żeglownego Śródmiejskiego Węzła Wodnego we Wrocławiu od śluzy Opatowice do mostu Grunwaldzkiego z głębokością tranzytową 160 cm (śluza Opatowice nieczynna) oraz Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Grunwaldzkiego do mostów Piaskowego i Tumskiego z głębokością tranzytową 120 cm.

Dodatkowo informujemy, że na Odrze utrzymują się wysokie stany wody z dużymi prędkościami przepływu. W zawiązku z powyższym prosimy wszystkich użytkowników ODW o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz parametrów sprzętu i kwalifikacji załogi.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 71/2020
Wrocław, 03 listopada 2020
 
Dot. otwarcie  odcinka ODW- Odra  swobodnie płynąca  od km 423,0 do km 480,0 rz. Odry
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 03.11.2020 r. od godz. 14:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW – Odrę swobodnie płynącą od km 423,0 do km 480,8 rzeki Odry.

Głębokość tranzytowa na tym odcinku w dniu 03.11.2020 o godz. 07:00 CET wynosiła 330 cm.

W związku z brakiem wystawienia pełnego oznakowania, które będzie uzupełniane wraz ze spadkiem poziomu wody, prosimy wszystkie załogi jednostek przechodzących przez wskazany akwen o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe (komunikat ogólny), znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 70/2020
Wrocław, 02 listopada 2020

Dot. otwarcie odcinka ODW od śluzy Rędzin do śluzy Brzeg Dolny

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 02.11.2020 r. od godz. 10:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW od śluzy Rędzin do śluzy Brzeg Dolny, z głębokość tranzytową 150 cm.

Godziny pracy śluz 06:00-22:00

W związku z pacą jazu Brzeg Dolny na wskazanym odcinku mogą występować wahania wody.

Załogi wszystkich jednostek wchodzących na ten akwen proszone są o zasięgnięcie informacji u operatorów śluzy w Rędzinie lub Brzegu Dolnym o aktualnych warunkach nawigacyjnych na nim panujących.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe (komunikat ogólny), znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 69/2020
Wrocław, 30 października 2020
 
Dot. otwarcie  odcinka ODW od km 181,3 rz. Odry  do śluzy Bartoszowice
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 30.10.2020 r. od godz. 13:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW od km 181,3 rzeki Odry do śluzy Bartoszowice we Wrocławiu.

Z głębokość tranzytową 150 cm.

Godziny pracy śluz 06:00-22:00

Dodatkowo informujmy, że na wskazanym odcinku utrzymują się wysokie stany wody.  Dlatego bezwzględnie należy zwracać uwagę na wielkości prześwitów pod mostami i innymi przekroczeniami szlaku żeglownego.

W związku z powyższym oraz  brakiem wystawienia pełnego oznakowania, które będzie uzupełniane wraz ze spadkiem poziomu wody, prosimy wszystkie załogi jednostek przechodzących  przez wskazany akwen o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie planów żeglugowych do aktualnych warunków nawigacyjnych.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe  (komunikat ogólny), znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 68/2020
Wrocław, 30 października 2020
 
Dot. otwarcie  odcinka ODW- Odra  swobodnie płynąca  od km 480,0  do km 542,4 rz. Odry
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 30.10.2020 r. od godz. 10:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW – Odrę swobodnie płynącą od km 480,0  do km 542,4 rzeki Odry.

Głębokość tranzytowa na tym odcinku w dniu 30.10.2020 o godz. 07:00 CET wynosiła 375 cm.

W związku z brakiem wystawienia pełnego oznakowania, które będzie uzupełniane wraz ze spadkiem poziomu wody, prosimy wszystkie załogi jednostek przechodzących  przez wskazany akwen o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe  (komunikat ogólny), znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 67/2020
Wrocław, 29 października 2020

Dot. otwarcie odcinka ODW- Odra  swobodnie płynąca  od km 310,0  do km 370,0 rz. Odry

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 29.10.2020 r. od godz. 12:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW – Odrę swobodnie płynącą od km 310,0  do km 370,0 rzeki Odry.

Głębokość tranzytowa na tym odcinku w dniu 29.10.2020 o godz. 07:00 CET wynosiła 350 cm.

W związku z brakiem wystawienia pełnego oznakowania, które będzie uzupełniane wraz ze spadkiem poziomu wody, prosimy wszystkie załogi jednostek przechodzących  przez wskazany akwen o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe  (komunikat ogólny), znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna


KOMUNIKAT nr 66/2020
Wrocław, 28 października 2020
 
Dot. otwarcie  odcinka ODW- Odra  swobodnie płynąca  od km 370,0  do km 423,0 rz. Odry
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 29.10.2020 r. od godz. 08:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW – Odrę swobodnie płynącą od 370,0 do km 423,0 rzeki Odry.

W związku z brakiem wystawienia pełnego oznakowania, które będzie uzupełniane wraz ze spadkiem poziomu wody, prosimy wszystkie załogi jednostek przechodzących  przez wskazany akwen o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe  (komunikat ogólny), znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 65/2020
Wrocław, 28 października 2020
 
Dot. otwarcie odcinka ODW od śluzy Brzeg Dolny  do km 310 rz. Odry
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 28.10.2020 r. od godz. 12:00 otwiera dla żeglugi odcinek ODW od śluzy Brzeg Dolny do km 310 rzeki Odry.

 Przejście odcinka od śluzy Brzeg Dolny (km 281,6) do Stopnia Wodnego Malczyce (km 300,0) będzie mógł się odbywać na następujących warunkach:

  • Każda jednostka chcąca przepłynąć przez ten akwen będzie musiała wcześniej uzgodnić termin oraz warunki i zasady przejścia z Kierownikiem Zespołu ds. Obiektów Hydrotechnicznych (ZPH) Brzeg Dolny, tel.: 71 31 59 340
  • W przypadku braku kontaktu z ZPH Brzeg Dolny należy kontaktować się z obsługą śluzy Malczyce tel.: 71 380 21 34, 603-364-346, 504-074-585 lub  Brzeg Dolny tel.: 71 31 95
  • W czasie żeglugi załoga statku musi być w stałym kontakcie z operatorami na stopniach wodnych w Malczycach i Brzegu Dolnym oraz stosować się do ich poleceń i zachować szczególną ostrożność.

Godziny pracy śluz 06:00 – 22:00

Głębokość tranzytowa na odcinku od km 300,0 do km 310,0 w dniu 28.10.2020 r. o godz. 08:00 (CET) wynosiła 390 cm.

W związku z brakiem wystawienia pełnego oznakowania, które będzie uzupełniane wraz ze spadkiem poziomu wody, prosimy wszystkie załogi jednostek przechodzących  przez wskazany akwen o zachowanie szczególnej ostrożności.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe  (komunikat ogólny), znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 64/2020
Wrocław, 28 października 2020
 
Dot. otwarcie odcinków ODW Głównego Szlaku Żeglownego od śluzy Bartoszowice do śluzy Rędzin, Bocznego Szlaku Żeglownego od śluzy Miejskiej oraz Odrę Wrocławską od Stoczni „MALBO” do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglownym
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 28.10.2020 r. od godz. 12:00 otwiera dla żeglugi następujące odcinki ODW Wrocławskiego Węzła Wodnego:

  1. Główny Szlak Żeglowny śluzy Bartoszowice do śluzy Rędzin z głębokością tranzytową 180 cm. Godziny pracy śluz 06:00- 22:00.
  2. Boczny Szlak Żeglowny od śluzy Miejskiej do km 7,1 ( połączenie z Głównym Szlakiem Żeglownym) z głębokością tranzytową 180 cm.
  3. Odrę Wrocławską od km 254,0 (stocznia „MALBO”) do km 255,6 - połączenie ze Szlakiem Głównym, z głębokością tranzytową 180 cm.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze, w tym aktualne głębokości tranzytowe  (komunikat ogólny), znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 63/2020
Wrocław, 26 października 2020
 

Dot. zamknięcie odcinka ODW od km 471,8 do km 542,4 rzeki Odry – przejście fali wezbraniowej - przekroczenie stanu WWŻ

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przekroczeniem stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ) na wodowskazie Krosno Odrzańskie od dnia 26.10.2020 r. od godz. 07:00 zamyka dla żeglugi odcinek ODW od km 471,8 do km 542,4 rzeki Odry.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 62/2020
Wrocław, 21 października 2020
 
Dot. zamknięcie odcinka ODW od km 430,0 km 471,8 do rzeki Odry – przejście fali wezbraniowej - przekroczenie stanu WWŻ

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przekroczeniem stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ) na wodowskazie Cigacice od dnia 21.10.2020 r. od godz. 10:00 zamyka dla żeglugi odcinek ODW od km 430,0 do km 471,8,0 rzeki Odry.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 61/2020
Wrocław, 20 października 2020
 
Dot. zamknięcie odcinka ODW od km 395,0 do km 430,0 rzeki Odry – przejście fali wezbraniowej - przekroczenie stanu WWŻ
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przekroczeniem stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ) na wodowskazie Nowa Sól od dnia 20.10.2020 r. od godz. 09:00 zamyka dla żeglugi odcinek ODW od km 395,0 do km 430,0 rzeki Odry.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 60/2020
Wrocław, 17 października 2020
 

Dot. zamknięcie odcinka ODW od km 310,0 do km 395,0 rzeki Odry – przejście fali wezbraniowej - przekroczenie stanu WWŻ

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z prognozowanym przekroczeniem stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ) na wodowskazie Ścinawa i Głogów od dnia 17.10.2020 r. od godz. 10:00 zamyka dla żeglugi odcinek ODW od km 310,0 do km 395,0 rzeki Odry.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 59/2020
Wrocław, 14 października 2020
 
Dot. zamknięcie odcinka ODW od śluzy Oława do km 310 rz. Odry wraz ze wszystkimi szlakami żeglownymi Wrocławskiego Węzła Wodnego – przejście fali wezbraniowej
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku prognozowanym przekroczeniem WWŻ na wodowskazie Oława oraz koniecznością przygotowania obiektów hydrotechnicznych do przeprowadzenia fali wezbraniowej, od dnia 14.10.2020 r. od godz. 10:00 zamyka dla żeglugi odcinek ODW od  śluzy Oława do km 310 rzeki Odry wraz ze wszystkimi szlakami żeglownymi Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 58/2020
Wrocław, 13 października 2020
 

Dot. zamknięcie odcinka ŚWW we Wrocławiu od Mostów - Tumskiego i Piaskowego  do śluzy Mieszczańskiej – przejście fali wezbraniowej

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przejściem fali wezbraniowej i związanymi z nią silnymi uciągami wody, szczególnie pod obiektami mostowymi, od dnia 13.10.2020 r., od godz. 15:00, zamyka  odcinek ŚWW we Wrocławiu od Mostów - Tumskiego i Piaskowego  do śluzy Mieszczańskiej.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym akwenie zobowiązane są do niezwłocznego opuszczenia go albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych oraz konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 57/2020
Wrocław, 13 października 2020
 
Dot. zamknięcie odcinka ODW od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława – prognozowane przekroczenie WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku prognozowanym przekroczeniem WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski w dniu 13.10.2020 r. od godz. 12:00 zamyka odcinek ODW od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


 KOMUNIKAT nr 56/2020
Wrocław, 12 października 2020
 
Dot. remont mostu kolejowego Pomorsko w km 477,7 rzeki Odry - zmniejszenie prześwitu pod przęsłem żeglownym - zmiana terminu
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w nawiązaniu do komunikatu 27/2002 informuje, że w związku z pracami remontowymi na moście kolejowym Pomorsko km 477,7 rzeki Odry pod przęsłem żeglownym są zawieszone rusztowania, które zmniejszą prześwit pod przęsłem żeglownym o 123 cm, do wartości 3,16 m przy stanie WWŻ. Termin zakończenia prac i przywrócenia pierwotnych parametrów mostu - 07 listopada 2020 r.

Jeżeli we okresie prac zajdzie niezbędna konieczność żeglugi jednostki pływającej lub transportu ładunku o wysokości, która wymagają przywrócenia pierwotnych parametrów mostu operator/ armator musi zgłosić taką potrzebę do Centrum Operacyjnego PGW WP RZGW we Wrocławiu tel.: 71 33 78 823 kom 502 662 052 lub ZPH Cigacice tel.:  502 331 252 minimum na 3 dni przed planowanym przejściem pod mostem, w celu uzgodnienia terminu. Pozwoli to na rozebranie rusztowań i przywrócenie parametrów wysokościowych mostu. Mimo ustalonego terminu przejścia, kapitan jednostki przed rozpoczęciem podejścia do przeprawy, minimum 4 km przed mostem, musi uzyskać potwierdzenie od kierownictwa budowy (tel. 577 312 033 lub 577 712 032 lub 577 727 022), że rusztowanie zostało zdemontowane i most jest przygotowany do przejścia jednostki. W przypadku braku takiego potwierdzenia należy bezwzględnie powstrzymać się od dalszej żeglugi w kierunku mostu, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Centrum Operacyjne lub ZPH Cigacice lub ZPH Słubice.

Przejście pod mostem może się odbywać tylko w porze dziennej, w warunkach dobrej widzialności.

Załogi wszystkich jednostek zamierzających przejść pod tym obiektem są zobowiązane do upewnienia się czy parametry wysokościowe pozwalają na bezpieczną żeglugę pod nim oraz do zachowania szczególnej ostrożności i do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 55/2020
Wrocław, 12 października 2020
 
Dot. przejście fali wezbraniowej na Odrze
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z intensywnymi opadami deszczu, na Odrze jest prognozowany wzrost poziomu wody do stanów ostrzegawczych i alarmowych z możliwością przekroczenia stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ). Powyższa sytuacja hydrologiczna może spowodować konieczność zamknięcia niektórych odcinków ODW. Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o pilne śledzenie komunikatów pogodowych i nawigacyjnych, dostosowanie swoich planów żeglugowych do warunków nawigacyjnych panujących na szlaku oraz do parametrów jednostek i kwalifikacji załogi. Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność wzmożonego nadzoru nad obiektami będącymi na postoju. Jednocześnie przypominamy, że niezależnie od wydawanych komunikatów, w momencie przekroczenia stanu WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym dla danego odcinka, automatycznie obowiązuje zakaz żeglugi na nim.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 54/2020
Wrocław, 09 października 2020
 

Dot. otwarcie odcinka ODW od km 181,3 ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 09.10.2020 r. od godz. 16:00 otwiera odcinek ODW od km 181,3 ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława z głębokością tranzytową 140 cm.

Godziny pracy śluz 06:00-22:00

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 53/2020
Wrocław, 09 października 2020
 

Dot. otwarcie odcinka Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Macieja km 251,8 Odry do śluzy Mieszczańskiej

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 10.10.2020 r. od godz. 06:00 zostanie otwarty dla żeglugi odcinek Śródmiejskiego Węzła Wodnego od mostu Macieja km 251,8 rzeki Odry do śluzy Mieszczańskiej z głębokością tranzytową 100 cm.

Dodatkowo przypominamy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac udrożnieniowych dalej zostaje zamknięty dla żeglugi odcinek ŚWW od kładki Piaskowej do mostu Młyńskiego. W związku z powyższym zostaje utrzymana dwukierunkowa organizacja ruchu pod mostami Macieja i Tumskim.

Informacje dot. zasad pracy śluzy Mieszczańskiej są zawarte w komunikacie nawigacyjnym nr 26/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 r.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 52/2020
Wrocław, 07 października 2020
 

Dot. otwarcie odcinka ODW – od km 272 do km 281,6 rzeki Odry (śluza Brzeg Dolny)

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że od dnia 07.10.2020 r od godz. 15:00 zostaje otwarty odcinek ODW od km 272,0 do km 281,6 rzeki Odry (śluza Brzeg Dolny)

Głębokość tranzytowa na odcinku ODW od km 261,6 (śluza Rędzin) do 281,6m (śluza Brzeg Dolny) wynosi 140 cm.

Godziny pracy śluz bez zmian.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 51/2020
Wrocław, 04 października 2020
 

Dot. zamknięcie odcinka ODW – od km 272 do km 281,6 rzeki Odry (śluza Brzeg Dolny)

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przejściem fali wezbraniowej na Odrze i koniecznością obniżenia piętrzenia wody na jazie Brzeg Dolny (powodującego brak odpowiednich głębokości tranzytowych w górnym kanale śluzy Brzeg Dolny) od dnia 04.10.2020 r od godz. 15:00 zostaje zamknięty odcinek ODW od km 272 do km 281,6 rzeki Odry (śluza Brzeg Dolny).

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 50/2020
Wrocław, 03 października 2020
 

Dot. zamknięcie odcinka ODW – Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej – przejście fali wezbraniowej.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przygotowaniem do przejścia fali wezbraniowej  na Odrze i koniecznością położenia jazu Psie Pole od dnia 03.10.2020 r od godz. 09:00 zostaje zamknięty odcinek ODW Bocznego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 49/2020
Wrocław, 02 października 2020
 

Dot. zamknięcie odcinka ŚWW we Wrocławiu od Mostu Macieja  do śluzy Mieszczańskiej – przejście fali wezbraniowej

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku z przejściem fali wezbraniowej i związanymi z nią silnymi uciągami wody, szczególnie pod obiektami mostowymi, w dniu 02.10.2020 r., od godz. 18:00, zamyka się odcinek ŚWW we Wrocławiu od Mostu Macieja (km 251,8 rz. Odry) do śluzy Mieszczańskiej.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym akwenie zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia.

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 48/2020
Wrocław, 04 października 2020
 
Dot. zamknięcie odcinka ODW od śluzy Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława – prognozowane przekroczenie WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zawiadamia, że w związku prognozowanym przekroczeniem WWŻ na wodowskazie Brzeg Opolski w dniu 02.10.2020 r. od godz. 12:00 zamyka się odcinek od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do śluzy Oława.

Wszystkie jednostki znajdujące się na wskazanym odcinku zobowiązane są do niezwłocznego jego opuszczenia albo przejścia do bezpiecznego miejsca schronienia

Dodatkowo informujemy, że w miarę przemieszczania się fali wezbraniowej  istnieje możliwość przekroczenia stanu WWŻ na kolejnych wodowskazach wskaźnikowych i w konsekwencji konieczność zamknięcia dalszych odcinków ODW.

Prosimy wszystkich użytkowników ODW o pilne śledzenie sytuacji pogodowej i hydrologicznej, wydawanych komunikatów, o dostosowanie planów żeglugowych do panujących warunków nawigacyjnych oraz o właściwy nadzór i zabezpieczenie jednostek pływających i innych obiektów na postoju. Dodatkowo przypominamy, że przekroczenie wartości WWŻ dla wodowskazu wskaźnikowego dla danego odcinka ODW powoduje automatycznie zakaz żeglugi na tym akwenie.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 47/2020
Wrocław, 02 października 2020
 
Dot. czasowe zamknięcie śluzy Ratowice – przebudowa obiektu
 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w nawiązaniu do komunikatu 44/2019 zawiadamia, że śluza Ratowice będzie zamknięta od dnia 01.11.2020 r. Przewidywany termin otwarcia śluzy - połowa kwietnia 2021 roku. Szczegółowa data zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

Prosimy wszystkich użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej o uwzględnienie zaistniałej sytuacji w swoich planach żeglugowych.

Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w zależności od sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej na Odrze.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.


KOMUNIKAT nr 46/2020
Wrocław, 01 października 2020
 

Dot. remont mostu drogowego W Cigacicach w km 470,8 rzeki Odry - zmniejszenie prześwitu pod przęsłem żeglownym

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku z pracami remontowymi na moście drogowym w Cigacicach km 470,8 rzeki Odry w dniach 02.11-15.12.2020 r., zostaną zawieszone rusztowania, które zmniejszą prześwit pod przęsłem żeglownym  o 100 cm - z wartości 3,72 do wartości 2,72 m przy stanie WWŻ.

Jeżeli we wskazanym okresie zajdzie niezbędna konieczność żeglugi jednostki pływającej lub transportu ładunku o wysokości, która wymagają przywrócenia pierwotnych parametrów mostu operator/ armator musi zgłosić taką potrzebę do Centrum Operacyjnego PGW WP RZGW we Wrocławiu tel.: 71 33 78 823 kom 502 662 052 lub ZPH Cigacice tel.: 502 331 252 minimum na 3 dni przed planowanym przejściem pod mostem, w celu uzgodnienia terminu. Pozwoli to na rozebranie rusztowań i przywrócenie parametrów wysokościowych mostu. Mimo ustalonego terminu przejścia, kapitan jednostki przed rozpoczęciem podejścia do przeprawy, minimum 4 km przed mostem, musi uzyskać potwierdzenie od kierownictwa budowy (tel. 577 768 012 lub 577 175 031), że rusztowanie zostało zdemontowane i most jest przygotowany do przejścia jednostki. W przypadku braku takiego potwierdzenia należy bezwzględnie powstrzymać się od dalszej żeglugi w kierunku mostu, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Centrum Operacyjne lub ZPH Cigacice lub ZPH Słubice.

Przejście pod mostem może się odbywać tylko w porze dziennej, w warunkach dobrej widzialności.

Załogi wszystkich jednostek zamierzających przejść pod tym obiektem są zobowiązane do upewnienia się czy parametry wysokościowe pozwalają na bezpieczną żeglugę pod nim oraz do zachowania szczególnej ostrożności i do bezwzględnego stosowania się do wystawionego oznakowania nawigacyjnego.

Bieżąca informacja o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej na rzece Odrze (komunikat ogólny) znajduje się na stronie PGW WP RZGW Wrocław w zakładce STREFA KLIENTA - Sytuacja hydrologiczno-nawigacyjna.