JRPOPDOW Logotypy


Raport końcowy PZŚ Kontrakt 1B.9

Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


Raport końcowy PZŚ Zadanie 2A.1/2

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Goworówka miejscowość Roztoki

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PPN Kontrakt 2B.2/1

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i potoku Morawa: Stronie Śląskie, Lądek Zdrój

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PPN Kontrakt 2B.2/2 (a)

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej: Polanica-Zdrój, Szczytna rz. Kamienny Potok

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PPN Kontrakt 2B.1/1

Ochrona przeciwpowodziowa doliny Nysy Kłodzkiej - Etap I: Międzylesie, Długopole - Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Kontrakt 2A.2/1 Aneks nr 3

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Bystrzyca Dusznicka miejscowość Szalejów

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Kontrakt 1B.9

Przebudowa wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową (zadanie 1B.9)

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Kontrakt 2B.1/1

Ochrona przeciwpowodziowa doliny Nysy Kłodzkiej - Etap I: Międzylesie, DługopoleZdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Kontrakt 2B.1/1 Aneks nr 1

Ochrona przeciwpowodziowa doliny Nysy Kłodzkiej - Etap I: Międzylesie, DługopoleZdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Kontrakt 2B.2/1

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzek Białej Lądeckiej i rzeki Morawki – Etap I: Stronie Śląskie, Lądek–Zdrój

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Kontrakt 2B.2/2

Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku – Etap I: DusznikiZdrój, Szczytna, PolanicaZdrój

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PPNIP Kontrakt 1B.8

Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PPNIP Kontrakt 1B.1/1(b)

Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Kontrakt 1B.1/1(b)

Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim wraz z drogami dojazdowymi

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Kontrakt 1B.8

Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PPNIP Kontrakt 1B.7

WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Kontrakt 1B.7

WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Kontrakt 1B.1/1(a)
Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry – przystosowanie do II klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej – Etap II

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Kontrakt 1C.1
Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga (Słubice)

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Kontrakt 1B.6
Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie – Zadanie 1.B6/1 Nowa Sól

Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie – Zadanie 1.B6/2 Wężyska-Chlebowo

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PPNIP Kontrakt 1C.1
Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga (Słubice)

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PPNIP Kontrakt 1B.6
Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PPNIP Zadanie 2A.1/1

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PPNIP Zadanie 2A.1/2

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Goworówka w miejscowości Roztoki

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PPNIP Zadanie 2A.2/1

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów Górny

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PPNIP Zadanie 2A.2/2

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Duna w miejscowości Krosnowice

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Zadanie 2A.1/1

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Nysa Kłodzka miejscowość Boboszów

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Zadanie 2A.1/2

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Goworówka miejscowość Roztoki

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Zadanie 2A.2/1

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Bystrzyca Dusznicka miejscowość Szalejów

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


PZŚ Zadanie 2A.2/2

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Duna miejscowość Krosnowice

Pobierz pliki w wersji polskiej i angielskiej.


Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły 

Ramowy Plan Zarządzania Środowiskiem

Pobierz pliki.