Przedstawiamy założenia programowe projektu "Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie" realizowanego w roku szkolnym 2023/24 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych zainteresowanych realizacją edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy oraz bezpiecznego korzystania z zasobów wodnych, do udziału w programie. Udział jest bezpłatny i zapewnia dostęp do materiałów edukacyjnych, scenariuszy lekcji oraz zakłada możliwość zwiedzenia infrastruktury hydrotechnicznej w ramach terenowych zajęć edukacyjnych, a także pokazy z zakresu ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy.

Aktywni Błękitni to szeroko zakrojony program edukacyjny, mający na celu promowanie gospodarki wodnej w zakresie dbałości o czystą wodę i znajomości zasad bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Wrocławskie Wody Polskie wraz z partnerami z regionu zachęcają do realizacji edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy.

Zajęcia będą prowadzili sami nauczyciele – koordynatorzy w szkołach podstawowych, które zgłoszą się do udziału. Po potwierdzeniu prawidłowego zgłoszenia do programu, szkoła będzie mogła pobrać i wykorzystać bezpłatny komplet materiałów edukacyjnych, które zapewnią przeprowadzenie lekcji, poświęconych gospodarce wodnej według scenariuszy w indywidualnie dopasowanej przez placówkę i atrakcyjnej dla uczniów formie. Zwieńczeniem programu „Aktywni Błękitni - szkoła przyjazna wodzie” będzie przyznanie certyfikatu przez Dyrektora Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, potwierdzającego wyrobienie wśród uczniów nawyków bezpiecznego i aktywnego korzystania z zasobów wodnych oraz aktywnego promowania proekologicznych postaw wśród najmłodszych.


III edycja programu Aktywni Błękitni w roku szkolnym 2023/2024

realizowana jest pod patronatem:

Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Dolnośląskiego, Wojewody Wielkopolskiego, Wojewody Lubuskiego, Wojewody Opolskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Opolskiego Kuratora Oświaty.


Zapisy do Programu trwają od 1 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r. Program w tegorocznej edycji będzie trwał od grudnia 2023 roku do maja 2024 roku. Organizator zakłada cykliczność przedsięwzięcia w kolejnych latach.

Więcej informacji udziela:

Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław,
tel. +48 71 337 89 34 lub +48 71 337 89 98
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu oraz przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych w terminie od 1 września do 30 listopada 2023 r. na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Korzyści z przystąpienia do programu Aktywni Błękitni:

  • zdobycie przez uczniów szerokiej wiedzy na temat ekologii, w tym ochrony środowiska, rekreacji wodnej oraz zagrożeń, jakie niesie woda;
  • nieograniczony dostęp do bezpłatnych materiałów dydaktycznych opracowanych przez ekspertów Wód Polskich takich jak np. scenariusze lekcji, prezentacje czy ciekawe filmy o wodzie – na podstawie których nauczyciele mogą indywidualnie prowadzić zajęcia;
  • aktywizacja uczniów i rodziców, pracowników szkoły i społeczności lokalnej na rzecz czystości rzek, jezior, zbiorników wodnych poprzez organizację akcji sprzątania;
  • uczestnictwo uczniów w pokazach lub szkoleniach ratownictwa wodnego organizowanych przez służby ratownicze, przedstawicieli policji, w szczególności policji wodnej oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznej rekreacji nad wodą;
  • zdobycie przez uczniów wiedzy jak racjonalnie korzystać z wody i dbać o nią oraz wykształcenie proekologicznych nawyków;
  • możliwość zwiedzania obiektów hydrotechnicznych zarządzanych przez PGW Wody Polskie i zapoznanie uczniów z mechanizmami ich działania;
  • zaangażowanie rodziców w działania związane z wyrabianiem poprawnych postaw z zakresu bezpiecznej rekreacji nad wodą i zachęcanie do uprawiania sportów wodnych.

Sprawozdanie z realizacji programu Aktywni Błękitni w roku szkolnym 2021/2022

Sprawozdanie z realizacji programu Aktywni Błękitni w roku szkolnym 2022/2023


Materiały dla koordynatorów do pobrania


Scenariusze zajęć dla nauczycieli

Stop Suszy! Scenariusz lekcji dla klas 1-3 szkół podstawowych:

 

Stop Suszy! Scenariusz lekcji dla klas 4-8 szkół podstawowych:

 

Powódź? A co to takiego? – lekcja dla klas 4-6 szkół podstawowych:

 

 Jak zachowywać się w czasie powodzi – lekcja dla klas 4-8 szkół podstawowych:

 

Dzień różnorodności biologicznej 22 maja – karta pracy dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych:

 

Dzień walki z pustynnieniem 17 czerwca – karta pracy dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych:

 

Książeczki edukacyjne

 

Broszury edukacyjne

 

Prezentacje dla szkół

 

Multimedialna pomoc dydaktyczna

 

Materiały graficzne

 

Audycje radiowe

Opowieści o wodzie: 

 

Materiały video 

 

Zwiedzanie obiektów Hydrotechnicznych

 

NOWOŚĆ! Bezpłatna gra ekologiczna o małej retencji!

Retencja GRA v7

 

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych!

Facebook 

Youtube

Aktywni Błękitni 2023 2024 banner22