Uzgadnianie zgodnie z art. 135 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne projektu aktu prawa miejscowego wojewody w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.


Nazwa Wydziału

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami.


Osoby do kontaktu


 Magdalena Konopczak - tel. 71 33 78 882.

 Joanna Kapituła - tel. 71 33 78 849.


Jak wygląda procedura

Przesłanie projektu aktu prawa miejscowego wojewody w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.


Ile trwa procedura

do 30 dni.